ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яцимирський Костянтин Борисович

22.03.1916- 21.06.2005

Місце народження: с. Пологи Теплицького р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Яцимирський Костянтин Борисович (22.03.1916, с. Пологи Теплицького р-ну Вінниц. обл. – 21.06.2005, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф., акад. АН УРСР. 1941 закінчив хімічний ф-т Середньоазіат. ун-ту (м. Ташкент, Узбекистан). В роки ВВВ – викл. воєнно-хім. справи в Подільськ. піхотному уч-щі. В Івановському хім.-технол. ін-ті: 1946 – асист., старш. викл., 1947 – доц. каф. неорг. хімії, 1948-62 – зав. каф. аналіт. хімії. Одночасно 1955-58 – заст. дир. цього ж ін-ту. 1961-69 – зав. відділом хімії комплекс. сполук ІЗНХ АН УРСР. 1969-82 – дир., 1982-2005 – радник ІФХ АН УРСР. 1982-92 – проф. каф. біофізики мембран і біонеорг. хімії Моск. фіз.-технол. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1962-81 – проф. каф. хімії та аналізу рідкісних елементів хімічного ф-ту. Канд. дис. «Апротонное кислотно-основное взаимодействие в уксусном ангидриде (Ташкент, 1941), докт. дис. «Термохимия комплексных соединений» (Москва, 1948), присвоєно вчен. звання доц. (1947), проф. (1949). Обраний чл.-кор. АН УРСР (1961), акад. АН УРСР (1964). Сфера наук. діяльності: термохімія коорд. сполук, вивчення спектрів і будови та квантово-хім. характеристик коорд. сполук, кінетики і механізмів реакцій за їх участю, дослідження в галузі біонеорг. хімії. У Київ. ун-ті читав курс «Природа хім. зв’язку». Підготував 12 д-рів, 52 канд. наук. 1963-78 – акад.-секретар Відділення хімії та хім. технології АН УРСР. Чл. Президії АН УРСР, експерт. ради ВАК з хім. наук при РМ СРСР (1968-78), комітету з Держ. премій УРСР в галузі науки і техніки при РМ УРСР (1969-82). Чл. редколегії «Журн. неорг. химии» (1956-89), відп. редактор журн. «Известия высших учебных заведений. Химия и хим. технология» (1958-62), гол. редактор журн. «Теорет. и эксперим. химия» (1965-83), співредактор журн. "Journal of coordination chemistry" (1984-93). Почесний доктор Вроцлав. ун-ту (1972), почесний чл. Польс. наук. тов-ва (1970), засл. проф. Міжн. фонду Сороса (1992). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1944), орденами Трудового Червоного Прапора двічі (1971, 1976), орденом Жовтневої революції (1986), медалями «За Перемогу над Німеччиною» (1945), «За трудовую доблесть» (1954), «Ветеран праці» (1984), Золотою медаллю ім. Я. Гейровського Чехословац. АН (1978). Лауреат Премії АН СРСР ім. Л.А. Чугаєва (1976), премії АН УРСР ім. Л.В. Писаржевського (1970), Держ. премії УРСР в галузі науки і техники (1991). Автор понад 800 наук. праць, у т.ч. 19 монографій. Осн. праці: Термохимия комплексных соединений. М., 1951; Instability constants of complex compounds / K.B.Yatsimirskii, V.P. Vasil`ev. Princeton etc.: Nostrand, 1960; Kinetic methods of analysis. Oxford etc: Pergamon press, 1965; Химическая связь. Учебн. К., 1975 (у співавт.); Физикохимия комплексов металлов с макроциклическими лигандами. К., 1985 (у співавт.); Хімічний зв’язок. Підруч. К., 1993 (у співавт.). Л-ра: Костянтин Борисович Яцимирський. К., 1996; Українська радянська енциклопедія. В 12-ти т. К., 1985. Т. 12; История Академии наук Украинской ССР. К., 1979; Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Химики: Справочник / Под ред. В.И.Кузнецова. К., 1984; Pavlishchuk V.V. Interview with Konstantin Yatsimirskii. // Coordination Chemistry Reviews. 1999. Vol. 181, №1.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи