ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яцимирський Віталій Костянтинович

30.09.1941- 21.05.2011

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії.

Яцимирський Віталій Костянтинович (30.09.1941, м. Ташкент (Узбекистан) – 21.05.2011, Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф. 1963 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1966 – асп-ру каф. фізичної хімії. У Київ. ун-ті: 1963 – мол. наук. співроб., 1964-66 – асп., 1967 – асист. 1971 – доц., 1987-2011 – проф.; 1988-2005 – зав. каф. фіз. хімії. Канд. дис. «Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака» (1968), докт. дис. «Физико-химия взаимодействия газов (N2, CO и продуктов их превращения) с поверхностью переходных металлов» (1987), присвоєно вчен. звання доц. (1973), проф. (1989). Читає норм. курси для хіміків з фіз. і квантової хімії. Підготував 2 д-ри, 14 канд. наук. Сфера наук. діяльності: кінетика хім. реакцій, каталіз та поверхневі явища. Розвиває новий наук. напрям – кластерний каталіз. За цикл робіт з каталізу в складі авт. колективу нагороджений Держ. премією України в галузі науки і техніки (2003). Чл. редколегій «Укр. хім. журн.» (1997-2007), «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія» (з 1988). Акад., акад.-секретар відділення хімії та хім. технології АН вищої освіти України (з 1992). Голова секції фіз. хімії Укр. хім. тов-ва ім. Д.І. Менделєєва, Соросівський проф. (1995), голова Ради ветеранів хім. ф-ту. Нагороджений медалями, зокрема «Ветеран праці», медаллю АПН України «Ушинський К.Д.» (2009). Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. 2 монографій, 8 підруч., 7 авт. свідоцтв. Осн. праці: Каталитические свойства сплавов в реакции синтеза аммиака. Монографія. К., 1973 (у співавт.); Катализ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа. Кластерные подходы. Монографія. К., 2003 (у співавт.); Химическая связь. Підруч. К., 1975 (у співавт.); Фізична хімія. Підруч. К., 2007; Квантова хімія. Підруч. К., 2009 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи