ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичний факультет Фізичний факультет

Фізичний факультет – один з найстаріших факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичне відділення входило до складу ще перших чотирьох відділень філософського факультету імператорського університету імені Святого Володимира (так тоді іменувався наш університет з дня його створення за наказом імператора Миколи І в 1833 р.). У 1940 році фізико-математичний факультет Київського університету поділився на фізичний та механіко-математичний факультети. З фізичного факультету згодом відокремився радіофізичний факультет. Багато славних імен пов’язано з історією нашого факультету. В різний час тут вчилися і працювали відомі вчені. Теоретики і експериментатори Давидов О.С., Боголюбов М.М., Голік О.З., Білий М.У., Всехсвятський С.К., Козирєв М.О., Толпиго К.Б., Пекар С.І., Лашкарьов В.Є., Пасічник М.В., Німець О.Ф., Лєйпунський О.І., Горбань І.С., Федорченко А.М. і інші працювали і викладали на нашому факультеті. Багато з них заснували нові напрями в науці і створили нові інститути Академії наук. Сьогодні на фізичному факультеті викладають фізику 94 штатні викладачі та більше 30 провідних вчених з Національної академії наук України. Серед штатних викладачів факультету – 1 академік і 2 член-кореспонденти НАНУ, 33 професори та 40 доцентів. На факультеті навчаються понад 700 студентів та близько 80 аспірантів. Співробітники факультету беруть активну участь у проведенні наукових досліджень. Науковими дослідженнями на факультеті займаються, крім викладачів, понад 140 наукових співробітників та інженерів, які входять до складу 10 науково-дослідних лабораторій. Загалом на факультеті працюють 41 доктор та 127 кандидатів наук. Щорічно на факультеті захищаються більше десяти кандидатських і докторських дисертацій. Співробітники факультету щорічно публікують близько 300 статей у фахових наукових журналах в Україні і в світі. Факультет складається з 10 кафедр, має свою бібліотеку, обчислювальний центр, навчальні комп’ютерні класи, оптичні та механічні майстерні. Фізичний факультет підтримує широкі міжнародні зв’язки і проводить спільні дослідження з багатьма провідними університетами і інститутами в Україні і за кордоном. Яскравим прикладом міжнародної співпраці є віртуальна рентгенівська та гамма-обсерваторія «VIRGO». На факультеті діють студентські відділення міжнародних товариств OSA (Американське оптичне товариство) та SPIE (Міжнародне товариство оптичних інженерів). Щорічно на факультеті проводяться міжнародні наукові конференції за різними напрямами, у тому числі конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Наші випускники запрошуються на роботу і подальше навчання у провідні науково-дослідні інститути, університети і підприємства, у hi-tech фірми в Україні і в світі.
Студентське життя на факультеті багате на цікаві події, в тому числі зустрічі з відомими особистостями, щорічний День Фізика, конкурси Міс та Містер факультету, самодіяльні виступи, тощо. У розпорядженні студентів молодіжний клуб «Планета», спортивні майданчики, Інтернет і локальна мережа. На факультеті діють студентські організації: Студентський Парламент, Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА), Студентський клуб фізичного факультету «МІФ».

Авраменко Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
27.01.1931- 16.11.2007

Місце народження: м.Київ .
Остання займана посада: старший викладач.
У 1954 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1955-87 старш. лаб-т каф. експериментальної фізики, потім асист., старш. викл. каф. ОТТ (з 1975 – каф. оптики) фізичного факультету та незмінна вч. секретар цієї каф.

Читати далі >Агапітов Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
14.03.1976

Місце народження: м. Ізмаїл Одеська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1998 закінчив фізичний факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2001-02 мол. наук. співроб., 2002-08 асист., з 2008 доц. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету.

Читати далі >Адаменко Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
25.01.1935- 01.10.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 р. закінчила фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті з 1958: старший науковий співробітник, асистент, старший викладач, з 1972 доцент, з 1991 професор, провідний науковий співробітник.

Читати далі >Алєксєєв Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
18.08.1949

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них».
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1974 працює на каф. молекулярної фізики: старш. наук. співроб. (з 1985). Завідувач НДЛ "Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них".

Читати далі >Альохін Олександр Давидович

 • Останні зміни:
16.10.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру цього ун-ту. З 1964 працює у Київ. ун-ті: ст.наук.співроб., пров. наук. співроб., зав. наук.-досл. лабораторією.

Читати далі >Андреєв Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
09.01.1950

Місце народження: с. Хмельове Кіровоградська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1975 – асп-ру. 1975-98 працював у Київ. ун-ті на каф. теоретичної фізики: асист., старш. виклад. (1975), доц. (1982). 1987-93 – заст. декана фізичного факультету, чл. вч. ради ф-ту.

Читати далі >Андрієнко Дмитро Панасович

 • Останні зміни:
10.07.1934- 20.06.2011

Місце народження: с. Водотиї Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1956 р. закінчив фізичний факультет Київського університету за спеціальністю фізик-астроном. У Київському університеті: 1960–2005 лекційний асистент, старший науковий співробітник, доцент, 1990 професор.

Читати далі >Астапович Ігор Станіславович

 • Останні зміни:
11.01.1908- 02.01.1976

Місце народження: м. Вовчанськ Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1930 закінчив Ленінград. ун-т. З 1933 засновник і перший дир. Таджицької астроном. обсерваторії (м. Душанбе, з 1958 - Ін-т астрофізики АН ТаджРСР). У Київ. ун-ті: 1960-73 доц., проф. (1966) каф. астрономії фіз. ф-ту.

Читати далі >Атамась Наталія Олексіївна

 • Останні зміни:
09.09.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1989 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1989 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: інж, наук. співроб, старш. наук. співроб., провід. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Барабаш Олег Віталійович

 • Останні зміни:
08.05.1974

Місце народження: м. Макіївка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1997 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті: 2001 мол. наук. співроб, 2002 асист. каф. квантової теорії поля фізичного факультету.

Читати далі >Бардик Віталій Юрійович

 • Останні зміни:
16.10.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1993 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1998 працює на фіз. ф-ті Київ. ун-ту: інж, мол. наук. співроб., наук. співроб., стар. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Безшийко Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
19.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1986 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, спеціалізація - ядерна фізика. В Київ. ун-ті: з 1986 стажист дослідник, інж. НДЛ, мол. наук. співроб, зав. учб. лаб., асист., доц. каф. експериментальної ядерної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Березовська Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
22.12.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1984 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. "Оптичні та оптико-електронні системи", 1992 - асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1984 на посадах: інж., мол.. наук. співроб., наук. співроб., старш. науковий співробітник.

Читати далі >Бєлих Світлана Петрівна

 • Останні зміни:
12.12.1984

Місце народження: м.Конотоп.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2007 закінчила фізичний факультет, у 2010 аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка, з 2010 асистент викладача.

Читати далі >Білий Микола Михайлович

 • Останні зміни:
30.06.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Завідувач НДЛ «Електронно-оптичні процеси» .
У 1975 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1975 інж каф. експериментальної фізики, з 1982 - мол. наук. співроб, старш. наук. співроб фізичного факультету. З 2003 зав. НДЛ"Електронно-оптичні процеси" каф. експериментальної фізики фізичного факультету. Вчене звання старш. наук. співроб. одержав у 1995.

Читати далі >Білий Михайло Улянович

 • Останні зміни:
12.11.1922- 05.08.2001

Місце народження: с. Москалі Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АН УРСР, Засл. діяч науки і техніки УРСР. 1948 закінчив фізичний факультет, 1951 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1955-63 старш. виклад. фізичного факультету, 1956 доц., 1965 проф., зав. каф. експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-93). 1962-70 декан фізичного факультету. 1970-85 ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Білокриницька Людмила Мечиславівна

 • Останні зміни:
14.02.1950

Місце народження: м.Львів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1972 закінчила каф. оптики і спектроскопії фіз. ф-ту ЛДУ. 1974-84 працювала у Всесоюзному НДІ аналіт. приладобудування. У Київ. ун-ті: 1984-2012 мол. наук. співроб., пров. інж., наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету.

Читати далі >Білявина Надія Миколаївна

 • Останні зміни:
06.05.1950

Місце народження: м. Тула, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1974 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1974 працює у Київ. ун-ті: старш. лаб-т, мол. наук. співроб. каф. фізики металів фізичного факультету (1981), старш. наук. співроб. НДЧ (1985), старш. наук.співроб. НДЛ "Металофізика", старш. наук. співроб. НДЛ "Фізика металів та кераміки".

Читати далі >Борбат Олексій Маркович

 • Останні зміни:
30.03.1919

Місце народження: м. Горлівка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1941 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1947-49 – наук. співроб. Астроном. обсерваторії Київ. ун-ту. 1949-56 – зав. спектральною лаб. на Київ. мотоциклетному заводі. 1956-87 працював на каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту: асист., старш. виклад. (1960), доц. (1963). 20 років керував Радою школи-інтернату при Київ. ун-ті. 30 років завідував секцією спектроскопії.

Читати далі >Боровий Микола Олександрович

 • Останні зміни:
26.02.1957

Місце народження: м. Умань Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідувач кафедри загальної фізики.
Завідувач кафедри загальної фізики. 1979 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1979 працює у Київ. ун-ті: стажист-дослідник, 1981 мол. наук. співроб., 1983 асист., 1989 доц., 2005 зав. каф. загальної фізики.

Читати далі >Булавін Леонід Анатолійович

 • Останні зміни:
18.08.1945

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри молекулярної фізики.
Академік НАН України. Заслужений діяч науки та техніки України (2003). Почесний професор Кизилординського державного університету ім. Коркит Ата (2007). Соросівський професор (1996). Закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1967). У Київському університеті: з 1970 старший науковий співробітник, 1978 асистент, 1982 – старший викладач, 1983 доцент, з 1989 завідувач кафедри молекулярної фізики, 1985 заступник декана, 1990 – 2007 декан фізичного факультету. З 2007 завідувач відділу Інституту проблем безпеки АЕС НАН України (за сумісництвом).

Читати далі >Бурбело Мирослав-Роман Михайлович

 • Останні зміни:
24.08.1947

Місце народження: м. Броди Львівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1970 закінчив фізичний факультет Київського університету, 1976 - асп-ру Київ. ун-ту. З 1974 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: старш. інж, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб кафедри загальної фізики.

Читати далі >Бурлак Геннадій Миколайович

 • Останні зміни:
02.03.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: старший науковий співробітник, асистент, доцент, професор кафедри теоретичної фізики до 1999 р.

Читати далі >Бурлій Петро Васильович

 • Останні зміни:
14.10.1943

Місце народження: м. Тараща Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» .
У 1967 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті:  1972-2011 старш. наук. співроб, зав. сектором "Фізична акустика", зав. НДЛ "Фізична акустика твердого тіла", зав. НДЛ "Фізичне матеріалознавство твердого тіла" каф. загальної фізики фізичного факультету. У 2001-03 - заст. декана фізичного факультету з наук. роботи.

Читати далі >Вакуленко Олег Васильович

 • Останні зміни:
05.03.1937

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних нак.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Оптика твердого тіла», 1963 асп-ру на цього ф-ту. В Київ. ун-ті: 1963-66 - асист., 1966-70 - старш. викл. каф. експериментальної фізики; 1970-86 -доц. 1986 проф. каф. оптики.

Читати далі >Васильєв Олексій Миколайович

 • Останні зміни:
22.10.1974

Місце народження: м. Умань Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1997 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 2000 асистент, з 2004 доцент, з 2011 професор, 2006 - 2007 заступник декана фізичного факультету з навчально-методичної роботи.

Читати далі >Ващенко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
17.01.1949

Місце народження: с. Бирлівка Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1972 Київ. ун-т за спеціальністю "фізика" (спеціалізація “астрономія”). У Київ. ун-ті: з 1969 лаб-т, старш. лаб-т, мол. наук. співроб., зав. лаб., зав. сектором косм. приладобудування, дир. Інженерно-дослідного центру “Геокосмос”, старш. наук. співроб., за сумісництвом заст. дир. з питань науки і техніки Нац. антарктичного наук. центру МОН України.

Читати далі >Вербінська Галина Миколаївна

 • Останні зміни:
06.06.1964

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1986 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1986 інж, наук. співроб., асист., доц. каф. молекулярної фізик ( 2005).

Читати далі >Верлан Едуард Михайлович

 • Останні зміни:
22.08.1937- 01.01.2011

Місце народження: м. Макіївка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1953 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював у 1962-2001: асист., старш. виклад., доц. каф. теоретичної фізики.

Читати далі >Верхоглядова Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
08.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1989 закінчила Київ. ун-т, 1992 асп-ру. У Київ. ун-ті: 1992-95 наук. співроб., 1995-96 в.о. зав. лаб. “Фізика космосу”, 1996-99 асист., 1999-2003 доц. каф. астрономії та фізики космосу фізичного ф-ту.

Читати далі >Весна Галина Володимирівна

 • Останні зміни:
04.08.1957

Місце народження: м. Семенівка Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1981 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, спеціалізація — «Фізика металів». В Київ. ун-ті з 1994: препаратор, лаб-т, інж, мол. наук. співроб, наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. фізики металів фізичного факультету.

Читати далі >Вєргун Лєна Юріївна

 • Останні зміни:
07.03.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1996 закінчила теплоенергетичний ф-т НТУУ "КПІ", 2002 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб, наук. співроб. фізичного факультету.

Читати далі >Вільчинський Станіслав Йосипович

 • Останні зміни:
27.03.1964

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри квантової теорії поля.
У 1990 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, фізичний факультет. 1993-1995 - молодший науковий співробітник кафедри квантової теорії поля, 1995-1998 — асистент кафедри квантової теорії поля, 1995-2003 — заступник декана фізичного факультету із соціально-побутових питань, 1998-2003 — доцент кафедри квантової теорії поля, з 2003 по тепер. час — завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету, 2004 — присвоєно вчене звання професора.

Читати далі >Вовченко Людмила Леонтіївна

 • Останні зміни:
24.11.1958

Місце народження: м. Ізмаїл Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1981 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру цього ун-ту. З 1981 – на постійній роботі на каф. загальної фізики ун-ту: 1981-83 стажер-дослідник, наук. співроб. (1992), 1993 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Волков Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
13.03.1950

Місце народження: м.Рівне.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, асп. цього ун-ту по каф. оптики. В Київ. ун-ті: з 1980 старш. наук. співроб каф. оптики.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 287
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи