ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Дорошенко Ірина Юріївна

 • Останні зміни:
11.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
2001 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 2004 асп-ру цього ф-ту. В Київ. ун-ті: 2004-07 мол. наук. спів роб. НДЛ "Електронно-оптичних процесів", з 2007 – наук. співроб., з 2011 - старший науковий співробітник каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Доценко Іван Сергійович

 • Останні зміни:
23.10.1940

Місце народження: с. Черноліське Ставропільський край.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1962- студент, з 1967 – аспірант, з 1970 – асистент, старший викладач, доцент, з 1988 – зав. кафедрою квантової теорії поля, з 2003 професор кафедри квантової теорії поля.

Читати далі >Дрозд Петро Йосипович

 • Останні зміни:
04.04.1927- 07.05.1997

Місце народження: м.Київ .
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1964 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1957 працював на кафедрі оптики: інж., старш. наук. співроб.

Читати далі >Дрофа Василь Кирилович

 • Останні зміни:
20.03.1922- 19.08.1987

Місце народження: с. Успенка Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, завідувач кафедри астрономії.
Закінчив 1941 Київ. річковий технікум, 1951 фізичний факультет, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1954-57 старш. наук. співроб. КАО, 1957-61 зав. відділом астрометрії КАО, в.о. доц. (1961), доц. каф. астрономії фіз. ф-ту, 1981-83 зав. каф. астрономії.

Читати далі >Євтушевський Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
01.10.1946

Місце народження: с. Лихоліти Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1975 закінчив Київ. ун-т за спец. "астрономія". У Київ. ун-ті з 1975: інженер, мол. наук. співроб., н.с. каф. астрономії фізичного факультету.

Читати далі >Єжов Станіслав Миколайович

 • Останні зміни:
15.01.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Заслужений діяч науки і техніки України. У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1967 інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, старший викладач, з 1981 доцент, з 1996 професор, 2004¬-2010 завідувач кафедри теоретичної фізики, з 2010 професор кафедри фізики металів.

Читати далі >Єрмоленко Руслан Вікторович

 • Останні зміни:
06.04.1977

Місце народження: с. Юрківка Запорізька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту зі спеціал. «Фізика ядра, елементарних часток та високих енергій». У Київ. ун-ті працює з 2002 асист.

Читати далі >Єщенко Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
09.09.1971

Місце народження: м. Васильків Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1993 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. «Фотоніка». У Київ. ун-ті: 1993-96 інж ІІ кат. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, 1996-2002 асист., доц. (з 2002) каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Жабітенко Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
02.08.1944- 03.06.2002

Місце народження: с. Верхній Рогачик Херсонська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1966 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968-83 асист., 1983-99 доц. каф. загальної фізики, 1999-2002 пров. наук. співроб. НДЛ «Фізична акустика твердого тіла».

Читати далі >Жаркова Валентина Володимирівна

 • Останні зміни:
05.09.1953

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1975 закінчила Київ. ун-т за спец. "Астрономія". У Київ. ун-ті: 1975-94 інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., виклад. ф-ту підвищення кваліфікації та фізичного ф-ту.

Читати далі >Жмудський Олександр Захарович

 • Останні зміни:
08.03.1910- 25.10.1997

Місце народження: с.Тарасівка Запорізька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1934 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1935 асистент, з 1938 старший викладач, з 1940 доцент, з 1946 по 1982 завідувач кафедри загальної фізики, 1950 – 56 декан фізичного факультету, 1956 – 78 проректор з наукової роботи.

Читати далі >Журавков Олександр Васильович

 • Останні зміни:
07.08.1951

Місце народження: с.Волово Росія.
Остання займана посада: провідний інженер.
У 1979 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. «Квантова радіофізика». З 1972-79 інж. КАО Київ. ун-ту. 1979-96 пров. інж. спец. астрофізичної обсерваторії АН СРСР. Кер. групи фотоелектричних досліджень і розробок відділу позагалактичних досліджень і релятивістської астрофізики. 1996 пров. інж. КАО, займався розробкою телевізійних пристроїв для космічних досліджень. З 1999 пров. інж. фізичного факультету лаб. фіз. матеріалознавства.

Читати далі >Журавльов Анатолій Хомич

 • Останні зміни:
20.10.1946- 01.10.2005

Місце народження: м. Няндома Архангельська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: професор.
У 1971 закінчив 1971 фізичний факультет МДУ. 2002-04 працював у Київ. ун-ті на посаді проф.

Читати далі >Забашта Юрій Федосійович

 • Останні зміни:
21.02.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 р. закінчив механічний факультет Київського політехнічного інституту. У Київському університеті: 1966 старший науковий співробітник, 1968 старший викладач, 1982 доцент, 1994 професор кафедри молекулярної фізики.

Читати далі >Заболотний Михайло Аполлінарійович

 • Останні зміни:
21.09.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Радіаційна фізика».
Закінчив 1968 фізичний факультет Київ. ун-ту, спец. "Теорет. фізика". З 1970 і донині працює у Київ. ун-ті: 1973-2005 на радіофізичному та з 2005 на фізичному ф-тах. Завідувач НДЛ "Радіаційна фізика".

Читати далі >Загородній Анатолій Глібович

 • Останні зміни:
29.01.1951

Місце народження: с. Велика Багачка Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік НАНУ.  Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005). У 1972 закінчив Харків. ун-т, радіофіз. ф-т. З 1991 працює у Київ. ун-ті проф. каф. квантової теорії поля.

Читати далі >Загородня Ольга Анатоліївна

 • Останні зміни:
21.08.1974

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 1996 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 2002 на посаді мол. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Задорожна Лідія Володимирівна

 • Останні зміни:
28.10.1983

Місце народження: м. Біла Церква.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
В 2006 р. закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “фізика ядра і елементарних частинок”. В 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі на фізичному факультеті за спеціальністю “теоретична фізика”.  З 2011 - молодший науковий співробітник.

Читати далі >Задорожний Віктор Іванович

 • Останні зміни:
21.12.1950

Місце народження: м. Сергіїв Посад, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1975 закінчив з відзнакою фіз. ф-т КДУ імені Т.Шевченка, захистив канд. дис. “Теорія та чисельне моделювання трихвильових нелінійних параметричних процесів в обмежених середовищах” (1985) В ун-ті працює з 1969 р. Ст. наук. співроб. каф. теорет. фізики (з 1986). Читав заг. курс “Програмування”, спец. курс “Обчислювальні методи теоретичної фізики”, проводив практ. заняття, зокрема з програмування, електродинаміки.

Читати далі >Зайцев Сергiй Миколайович

 • Останні зміни:
26.10.1970

Місце народження: м. Димитров Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Закінчив 1992 каф. астрономії (каф. астрономії та фізики космосу), 1995 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу (1995-2006).

Читати далі >Захаренко Микола Іванович

 • Останні зміни:
26.09.1954- 31.10.2013

Місце народження: с. Новий Биків Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012). У 1977 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1979 інженер, молодший науковий співробітник, асистент, з 1988 доцент, з 2011 професор.

Читати далі >Захарченко Ігор Віталійович

 • Останні зміни:
09.04.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1970 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1970 працює у Київ. ун-ті: старш. інж., старш. наук. співроб. каф. оптики.

Читати далі >Зеленський Сергій Євгенович

 • Останні зміни:
05.08.1957

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, заступник декана з наукової роботи.
В 1979 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: інженер з 1978, аспірант з 1980, молодший науковий співробітник з 1983, науковий співробітник з 1986, асистент з 1989, доцент з 1994, докторант 2004-2007, професор з 2008р.

Читати далі >Зосимович Ірина Дмитрівна

 • Останні зміни:
20.04.1937- 20.01.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 закінчила фіз. ф-т Київ. ун-ту за спеціальністю астроном, 1966 асп-ру під кер. проф. С.К. Всехсвятського. У Київ. ун-ті: 1959-72 лаб-т, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. фізичного ф-ту; ст. виклад. підготовчого ф-ту.

Читати далі >Івченко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
09.06.1948

Місце народження: с. Коржі, Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри астрономії та фізики космосу.
1971 закінчив фізичний факультет, 1976 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1971 мол. наук. співроб., асист., доц. каф. астрономії, 2003 проф., 1995 в.о. та зав. каф. астрономії та фізики космосу, 2007 в.о. декана фіз. ф-ту.

Читати далі >Ізвєков Сергій Валерійович

 • Останні зміни:
08.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1989 закінчив Київ. ун-т. В ун-ті працював 1989-99 — асист., доц. кафедри теоретичної фізики.

Читати далі >Каденко Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
08.02.1962

Місце народження: м. Костянтинівка Донецька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри ядернної фізики.
Лауреат Держ. премії України в галузі науки та техніки за розробку і створення апаратурних комплексів та їх застосування в ядерній фізиці та енергетиці (2000). В 1984 р. закінчив каф. ядерної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту, 1989 асп-ру. З 1984 працює в Київ. у-ті: 1986 89 стажист-дослідник, 1989 91 мол. наук. співроб., 1997 2000 доц. каф. ядерної фізики, 2000 зав. каф. ядерної фізики.

Читати далі >Каральник Семен Миронович

 • Останні зміни:
15.04.1913- 15.01.1998

Місце народження: с. Іванівка Миколаївська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
1938 з відзнакою закінчив фіз. ф-т ОДУ, 1941 асп-ру цього ун-ту. 1941-45 працював старш. викл. Ашхабадського пед. ін-ту. У Київ. ун-ті 1945-85: 1945-54 старш. викл., 1955-78 доц., 1978-85 старш. наук. співроб. каф. фізики металів.

Читати далі >Караченцев Ігор Дмитрович

 • Останні зміни:
17.02.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 закінчив каф. астрономії фізичного факультету Київ. ун-ту. Працював у Бюраканській астрофіз. обсерваторії АН Вірменської РСР, там же закінчив асп-ру (наук. кер. акад. В.А. Амбарцумян). У Київ. ун-ті: 1967-71 асист., старш. викл. каф. загальної астрономії.

Читати далі >Классен Ірина Федорівна

 • Останні зміни:
16.06.1932

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший викладач.
1955 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала в Київ. ун-ті 1958-88: асист., старш. викл. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Кобилінський Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
04.07.1961

Місце народження: с. Ушиця Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1988 закінчив каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу), 1992 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1989-92 інж. НДЛ "Геокосмос" НДЧ ун-ту. З 1992 мол. наук. співроб. каф. астрономії, з 1994 мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу астрофізики та фізики Сонця Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Ковальчук Валерій Інокентійович

 • Останні зміни:
14.08.1964

Місце народження: м. Джанкой АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001 наук. співроб., стар. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Козак Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
18.10.1976

Місце народження: с. Чорнорудка Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила каф. астрономії та фізики космосу, 2002 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002-03 мол. наук. співроб., 2003-08 асист., з 2008 доц. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Конділенко Олена Іванівна

 • Останні зміни:
24.03.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1971 закінчила каф. молекулярної і радіоспектроскопії радіофізичного факультету Київ. ун-ту (занесена до Книги Пошани ун-ту), 1974 асп-ру цього ун-ту. З 1974 працює у Київ. ун-ті на каф. експериментальної фізики фізичного факультету: асист., 1981 старш. виклад., 1988 доц.

Читати далі >Кондратенко Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
20.07.1976

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри оптики.
1998 закінчив фізичний факультет, 2001 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2001-07 - мол. наук. співроб., асист., 2007 - доц. каф. оптики фізичного факультету.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 287
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи