ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кондратьєв Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
14.01.1961

Місце народження: c. Малишево, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1984 закінчив  фіз. ф-т МДУ. З 2003 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту.

Читати далі >Кононенко Юрій Трохимович

 • Останні зміни:
06.06.1948

Місце народження: м. Зіньків Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 закінчив  Київ. ун-т, 1974 асп -ру цього ун-ту, каф. оптики. У Київ. ун-ті: асист., старш. викл., 1987 доц. каф. природн. дисциплін ПВ, в.о. зав. каф. З 1992 доц. каф. оптики фізичного факультету, в.о. заст. декана з навч.-метод. роботи.

Читати далі >Конончук Георгій Лукич

 • Останні зміни:
26.07.1937

Місце народження: м. Фастів Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1961 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1964 асп-ру каф. оптики фізичного факультету. З 1962 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: 1962 мол. наук. спів роб., 1963-66 старш. наук. співроб., 1966-70 асист., 1970-74 старш. викл., 1974-2002 доц. каф. оптики фізичного факультету. В подальшому - інженер кафедри експериментальної фізики. Вч. звання доц. отримав у 1971.

Читати далі >Копань Василь Степанович

 • Останні зміни:
08.04.1937

Місце народження: с.Трушівці, Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1959 аспірант, з 1962 асистент, з 1965 старший викладач, з 1967 доцент, з 1988 професор кафедри фізики металів.

Читати далі >Копишинський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
11.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1985 закінчив  фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1990 працює на каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Кордиш Леон Йосипович

 • Останні зміни:
22.07.1878- 11.07.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри теоретичної фізики.
1900 закінчив фізико-математичний факультет Ун-ту св.Володимира. 1904 відряджений до Берліну, де працював під кер. М.Планка. В Ун-ті св. Володимира: 1910 приват-доц. теорет. та експерим. фізики. У 1911-12 перебував у наук. відрядженні до Паризького ун-ту з метою дослідження вторинних коливань, працював під кер. А.Пуанкаре. 1913 - наук. стажування в Німеччині у А.Зомме Росіяельда та в лаб. електричних коливань Політехнічного ін-ту в Мюнхені, де розробляв загал. теорію ефекту Зеємана. 1921 обраний проф. теорет. фізики Київ. ун-ту. 1922-32 очолював каф.теоретичної фізики Київ.ІНО.

Читати далі >Корнієнко Микола Євдокимович

 • Останні зміни:
05.11.1949

Місце народження: с. Кононівка Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1971 закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка  та аспірантуру в 1974 р. З 1975 р. – молодший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук з 1977 р., з 1982 р. – старший науковий співробітник. З 1984 р. працює на фізичному факультеті Київського університету. В 1993-2001 р. за сумісництвом викладав фізику в Українському фізико-математичному ліцеї при Київському університеті. В 2001-2003 рр. працював в Міждисциплінарному науковому центрі і Інституті фізики оточуючого середовища при Хайдельбергському університеті в Німеччині.

Читати далі >Корольова Зинаїда Петрівна

 • Останні зміни:
10.02.1937

Місце народження: с. Горностаївка Миколаївська область.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 1963 закінчила фізичний факультет кафедру оптики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала з 1959 на посадах: старш. лаб. кафедри фізичної електроніки радіофізичного факультету, 1963 - 91 мол. наук. співроб., 1991 – 2004 інж. 1 категорії.

Читати далі >Коротченков Олег Олександрович

 • Останні зміни:
27.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1980 старший лаборант, з 1982 аспірант, з 1985 молодший науковий співробітник, з 1986 асистент, з 1993 доцент, з 2000 професор кафедри загальної фізики.

Читати далі >Корочкіна Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
15.12.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1964 закінчила фізичний факультет, каф. фізики металів, асп -ру за спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла. У Київ. ун-ті працювала 1965 – 2001: виклад., старш. виклад., доц. фізичного факультету.

Читати далі >Коцаренко Микола Якович

 • Останні зміни:
02.10.1941- 09.02.1998

Місце народження: с. Хильківка Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри астрономії та фізики космосу.
У 1963 р. закінчив радіофізичний факультет, 1966 р. асп-ру каф. теоретичної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1966-87 асист., доц., 1980 проф. каф. теоретичної фізики, 1988-95 зав. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Кошеленко Віктор Павлович

 • Останні зміни:
10.07.1946

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: науковий співробітник.
У 1970 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1973 асп. каф. нелінійної оптики ун-ту. З 1973 старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Кравченко Владислав Миколайович

 • Останні зміни:
22.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1994 з відзнакою закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. оптичні прилади і системи, 1998 асп – ру (заочно). З 1994 працює у Київ. ун-ті: інж., мол. наук. співроб. каф. оптики фізичного факультету, 2000 асист. каф. експериментальної фізики, 2005 доц. цієї каф.

Читати далі >Кривдик Володимир Григорович

 • Останні зміни:
10.05.1950

Місце народження: с. Гута-Камінська Волинська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1973 закінчив каф. астрономії фізичного факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1990: 1990 - старш. наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу, з 2013 - старш. наук. співроб. кафедри квантової теорії поля.

Читати далі >Крохмаль Анатолій Павлович

 • Останні зміни:
24.01.1938

Місце народження: м. Бориспіль Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1967 закінчив Київ. ун-т. З 1966 працював у Київ. ун-ті: інж. проблемної лаб. напівпровідникової техніки, 1967 зав. учбовою лаб. каф. оптики, 1968-80 старш. інж. каф. оптики, 1980-92 старш. наук. співроб. НДЛ електронно-оптичних процесів каф. експериментальної фізики Київ. ун-ту, 1983-92 заст. зав. каф. з наук. роботи, 1992-2003 зав. НДЛ електронно-оптичних процесів.

Читати далі >Кудря Владислав Юрійович

 • Останні зміни:
29.09.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1990 закінчив Київ. ун-т. З 1995 працює у Київ. ун-ті: інж. каф. експериментальної фізики, 2004 мол. наук. співроб., наук. співроб. З 2012 доцент кафедри експериментальної фізики.

Читати далі >Кузовков Юрій Гнатович

 • Останні зміни:
01.10.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них».
1970 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1973-2012: мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ "Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них"

Читати далі >Кузьменко Петро Павлович

 • Останні зміни:
10.05.1923- 06.11.1998

Місце народження: с. Старий Биків, Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1948 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1950 – аспірант, 1955-64 доцент, 1964 професор, 1960-88 завідувач кафедри фізики металів.

Читати далі >Кузьмич Андрій Григорович

 • Останні зміни:
13.02.1960

Місце народження: м.Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1981 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 старш. лаб., інж. каф. загальної фізики фізичного факультету, 1989 наук. співроб., 2009 стар. наук. співроб.

Читати далі >Куліш Микола Полікарпович

 • Останні зміни:
08.10.1944

Місце народження: с. Полковниче Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри фізики функціонал. матеріалів.
Чл.-кор. НАНУ, Засл. діяч науки і техніки. В 1967 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1967: асист., доц., проф., з 1994 зав. каф. фізики функціонал. матеріалів.

Читати далі >Курилюк Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
27.05.1982

Місце народження: м. Прилуки, Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 2005 закінчила кафедру фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В університеті: 2005-2008 - аспірантка, з 2008 по теперішній час – інженер 1 категорії навчальної лабораторії металофізики. 3 2011 р. – вчений секретар кафедри фізики металів.

Читати далі >Курилюк Василь Васильович

 • Останні зміни:
23.07.1982

Місце народження: м.Снятин Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент, заступник декана з виховної роботи.
У 2005 р. закінчив фізичний факультет, а в 2008 р. – аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кутовий Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
26.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1978 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. З 1981 працює у Київ. ун-ті: інж., старш. наук. співроб., асист., 1996 доц.

Читати далі >Кучеров Іван Якович

 • Останні зміни:
18.11.1929- 26.10.2006

Місце народження: с. 1-а Лозова Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри загальної фізики.
У 1951 р. закінчив фізико-математичний факультет Киргизького державного педагогічного інституту у м. Фрунзе. У Київському університеті: з 1956 асистент, з 1958 старший викладач, з 1963 доцент, з 1979 професор, 1977-85 декан фізичного факультету, 1983-89 завідувач кафедри загальної фізики.

Читати далі >Кушніренко Іван Якович

 • Останні зміни:
28.04.1938- 20.09.1992

Місце народження: с. Катюжанка Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1963 асп-ру цього ун-ту. У Київ. ун-ті працював на фізичному факультеті у 1963-92: асист., старш. викл, 1973 доц., 1986 проф. каф. оптики.

Читати далі >Лазаренко Олександра Андріївна

 • Останні зміни:
31.07.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2007 закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007-2008 - стажист дослідник; 2008-2011 - аспірантура; 2011-2013 - інженер 1 категорії; 2013 - молодший науковий співробітник.

Читати далі >Ледней Михайло Федорович

 • Останні зміни:
09.07.1968

Місце народження: с.Торун Закарпатська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1992 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1996 асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1996 асист., доц. каф. теоретичної фізики, 2002-05 заст. декана фізичного факультету з навч.-метод. роботи, з 2007 голова наук.-метод. комісії фізичного факультету.

Читати далі >Лейпунський Олександр Ілліч

 • Останні зміни:
07.12.1903- 14.08.1972

Місце народження: с. Драглі Гродненська область .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР (1934). В 1926 закінчив Ленінгр. політех. ін-т. 1933-1937 дир. ХФТІ. 1944-1950 дир. Ін-ту фізики АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1945-47 запрошений для підготовки спеціалістів з ядерної фізики. На фізичному факультеті заснував каф. будови речовини (нині – каф. ядерної фізики). З 1947 працював у Фіз.-енергетичному ін-ті (Росія), де був наук. кер. програми зі створення реакторів на швидких нейтронах. Від серпня 1949 - наук. кер. ФЕІ (Росія), з 1950 - наук. керівник програми створення в СРСР ядерних реакторів на швидких нейтронах.

Читати далі >Ленський Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1960 закінчив каф. оптики фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1975-88 старш. наук. співроб. каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу) та Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Лень Євгеній Георгійович

 • Останні зміни:
25.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1992 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1997-2007 наук. співроб. фізичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лещенко Борис Юхимович

 • Останні зміни:
29.11.1935

Місце народження: с. Липляни Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
У 1958 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті з 1957 на посадах: лаб., інж, старш. інж. (1957-63), старш. наук. співроб. ПЛ ядерної фізики (1963 –78),  1978–2011 доц. каф. ядерної фізики.

Читати далі >Лисиця Михайло Павлович

 • Останні зміни:
15.01.1921- 10.01.2012

Місце народження: с. Високе Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Акад. АН УРСР (1982), Засл. діяч науки і техніки України, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки, спеціаліст в галузі оптики і спектроскопії. 1938 закінчив Київ. пед. технікум. 1938-39 вчитель рос. мови та літ. у м. Фастів. 1939 поступив на фізико-математичний фаакультет Київ. ун-ту, але в жовтні того ж року був призваний в армію. Брав участь у ВВВ. З листопада 1945 продовжив навчання. 1950 закінчив фізичний факультет, 1954 асп-ру по каф. оптики Київ. ун-ту. 1954-61 доц. фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Лисов Володимир Іванович

 • Останні зміни:
18.09.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1968 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. В Київському університеті: з 1968 стажер-дослідник, з 1972 старший інженер, з 1976 старший науковий співробітник, з 1986 завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство», з 2000 професор.

Читати далі >Лізенгевич Олександр Ігорович

 • Останні зміни:
08.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1971 закінчив фіз. ф-т Томського ун-ту. З 1974 працюв на фізичному факультеті Київ. ун-ту: мол. наук. співроб., 1990 старш. наук. співроб каф. експериментальної фізики, 1990-93 доц. фізичного факультету (за сумісн.).

Читати далі >Лізунов Георгій В'ячеславович

 • Останні зміни:
07.08.1958

Місце народження: м. Єлець, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1980 закінчив радіофізичний факультет, 2004 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1982-2007: інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., в.о. зав. НДЛ "Фізика космосу" фіз. ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 287
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи