ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Альохін Олександр Давидович

16.10.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1962 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру цього ун-ту. З 1964 працює у Київ. ун-ті: ст.наук.співроб., пров. наук. співроб., зав. наук.-досл. лабораторією. 1970 захистив канд. дис., “Исследование особенностей поведения индивидуальных веществ вблизи критической точки жидкость-пар методом светорассеяния” 1994 – докт. дис. “Критические явления жидкость-пар в гравитационном поле”. 2003 присвоєно звання проф. Напрямок наук. діяльності: експерим. і теорет. дослідження рівноважних та кінетичних властивостей просторово неоднорідних рідинних систем в гравітаційному полі поблизу критичних точок випаровування та розшарування. Запропонував модель системи поблизу критичної точки як газ флуктуацій параметру порядку, який описується теорією Ван дер Ваальса. Ввів малі параметри в рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів, на основі яких розрахував величини всіх критичних показників флуктуаційної теорії фазових переходів. Виявив, що під дією поля гравітації Землі поблизу критичної точки в неоднорідній системі виникає внутрішнє неоднорідне поле, висотна зміна якого значно перевищує поле гравітації Землі. Запропонував умови рівноваги в неоднорідній речовині поблизу критичної точки, яка визначається властивостями цього внутрішнього поля і залежить від різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників. Виявив деполяризовану критичну опалесценцію, обумовлено тензорним характером флуктуацій діелектричної проникливості системи. Виявив підсилення електромагнітного випромінювання полем критичних флуктуацій. Дослідив кінетику встановлення рівноваги і процес масопереноса в неоднорідній речовині в полі гравітації Землі поблизу критичної точки. Підготував 4 канд. фіз.мат. наук. Дійсний чл. Нью-Йоркської академії наук (з 1998). Почесн. д-р Кизилординського держ. ун-ту ім. Коркит Ата (Кахахстан). Нагороджений медалями “Ветеран праці”, “В пам’ять 1500-річчя Києва”. Автор бл. 300 наук. праць. Осн. праці: Модель Ван-дер-Ваальса и масштабный закон вблизи критической точки // Известия вузов. Физика, 1983. Вып.3; Сжимаемость вещества и гравитационный эффект вблизи критической точки // УФЖ, 1983. Т.28. №8; Полевая зависимость деполяризованной критической опалесценции // Письма в ЖЭТФ, 1984. №34; Gravity influence on internal field of liquid near the critical point // Journal of Molecular Liquids, 2006. №127; Critical indices for systems of different space dimensionality // Journal of Molecular Liquids, 2005. №120; Неоднородная жидкость в гравитационном поле в критической области. Кызылорда, 2003; Критичний стан речовини в полі гравітації Землі. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи