ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білявина Надія Миколаївна

06.05.1950

Місце народження: м. Тула, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1974 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1974 працює у Київ. ун-ті: старш. лаб-т, мол. наук. співроб. каф. фізики металів фізичного факультету (1981), старш. наук. співроб. НДЧ (1985), старш. наук.співроб. НДЛ "Металофізика", старш. наук. співроб. НДЛ "Фізика металів та кераміки". Досліджує фазові рівноваги в системах двох перехідних металів з галієм, а також кристалічну структуру нових, синтезованих вперше, сполук цих систем. Вивчила характер взаємодії та побудову діаграм стану (ізотермічних перерізів) більше 60 нових потрійних систем, визначила кристалічну структуру інтерметалічних сполук (найбільш важливі результати включені до «Handbook of Ternary Alloy Phase Diagram», «Pearson’s Handbook Crystallographic Data for Intermetallic Phases», «The Powder Diffraction File and Related Products»). Результати роботи з удосконалення методик дослідження полікристалічних матеріалів і розробки пакетів прикладних програм для рішення рентгенівськими методами різноманітних задач фіз. матеріалознавства знайшли своє втілення в створенні високоефективної автоматизованої системи збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин. Автор близько 300 наук. публікацій. Осн. праці: Изотермические сечения диаграмм состояния систем Eu – Mn – Ga и Yb – Mn – Ga // Металлы. 1998. № 3 (у співавт.); Crystal strructure of YGe3, YGe1,9 and novel Y3Ge4 compounds // J.Alloys and Compounds. 1999. №283 (у співавт.); Рентгеноструктурное исследование возможных дефектов в кристаллической структуре сфалеритнного нитрида бора // Сверхтвердые материалы. 2000. №4. (у співавт.); Crystal Structure of the High-pressure Modification of LaNbO4 // High Pressure Research. 2001. №21 (у співавт.); Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y- Al –Ga при 8000С // Доповіді НАН України. 2002. №10 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи