ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білий Микола Михайлович

30.06.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: Завідувач НДЛ «Електронно-оптичні процеси» .


У 1975 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1975 інж каф. експериментальної фізики, з 1982 - мол. наук. співроб, старш. наук. співроб фізичного факультету. З 2003 зав. НДЛ "Електронно-оптичні процеси" каф. експериментальної фізики фізичного факультету. Вчене звання старш. наук. співроб. одержав у 1995. Захистив канд. дис. "Анізотропія електрон. збуджень і колективні ефекти в кристалах"(1982). Напрями наук. роботи: оптична спектроскопія електронних елементарних збуджень у напівпровідникових кристалах, вивчення процесів екситон-фононної та екситон-екситонної взаємодії, явищ, обумовлених утворенням в кристалах екситонних молекул, електронно-діркової рідини, фазові перетворення в кристалах, дослідження енергетичних спектрів наноструктур. Осн. результати роботи: відкриття квантової електронно-діркової рідини молекул. типу та іонів екситонної молекули в напівпровідникових кристалах (у складі наук. групи під кер. акад. НАН України І.С. Горбаня); відкриття акустостимульованого фазового переходу в шаруватих кристалах. Автор понад 120 наук. публікацій, 2 винаходів. Осн. праці: Лазерный микрорезонатор на электронно-дырочной жидкости в кристаллах PbI2 // ФТТ, 1984. 26. №6 (у співавт.); Фазова діаграма діелектричної біекситонної рідини в кристалах -ZnP2 // УФЖ, 1996. Т.41. №9 (у співав.); Quantum biexcitonic liquid in monoclinic ZnP2 crystals // Low Temperature Physics, 2001. V.27, No.6 (in co-authorship); Acoustically stimulated phase transition and low temperature optical spectra in PbI2 crystals // Low temperature physics, 1998. Vol. 24. №3 (in co-authorship); Повільні нестаціонарні коливання інтенсивності люмінесценції води та її слабких розчинів // Вісник Київ. ун-ту, серія: фіз.-мат. науки. 2006. №3 (у співавт.). </div>

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи