ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вакуленко Олег Васильович

05.03.1937

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних нак.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Оптика твердого тіла», 1963 асп-ру на цього ф-ту. Канд. дис. «Инфракрасное поглощение свободными носителями в полупроводниках» (1966), докт. дис. “Амфотерні домішки і фоточутливі спектри напівпровідників” (1984). В Київ. ун-ті: 1963-66 - асист., 1966-70 - старш. викл. каф. експериментальної фізики; 1970-86 -доц. 1986 проф. каф. оптики. Напрями наук. роботи: оптика напівпровідників, наук. термінологія. Внесок у розвиток науки: 1) створив нов. фіз. модель процесів рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в напівпровідниках, що містять багатозарядні (зокрема амфотерні) домішки, яка дала змогу пояснити аномальну кінетику та аномальну температурну залежність інтенсивності люмінесценції, а також явище впливу інфрачервоної підсвітки на фотолюмінесценцію; 2) вперше в кол. СРСР застосував квантово-механічну теорія до аналізу спектра поглинання вільними носіями заряду і висунув теорію неструктурного поглинання вільними носіями, яка, на відміну від попередніх теорій, охоплювала всю доступну експериментатору спектральну область; 3) експериментально виявив і дав належне тлумачення особливостям енергетичного спектра азоту в карбіді кремнію; 4) виявив умови, за яких квантовий вихід фотолюмінесценції поруватого кремнію досягає величини › 20, запропонована модель фотолюмінесценції та описано спектр фотопровідності; 5) вперше застосував іонна імплантація для виготовлення піроелектричних приймачів випромінювання, що дало змогу суттєво підвищити їхню променеву стійкість та чутливість; 6) дослідив механізм люмінесценції напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів ZnSe‹Te›, що дало змогу значно покращити техніко-експлуатаційні показники детекторів рентгенівського і γ-випромінювання, виготовлених на їхній основі. Акад.-секретар Відділення фізики, астрономії та матеріалознавства АН ВШ України, член спец. вч. ради при Ін-ті фізики НАН України. Голова Коорд. ради Комплексної наук. програми Київ. ун-ту № 12 «Наукова термінологія». Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого (1997), Почесною грамотою Київ. міського голови (2002). Осн. праці: Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках: монографія. К., 1992; Luminescent properties of semiconductors with amphoteric centers of recombination // Physica Status Solidi, 1999; Російсько-український фізичний словник. К., 1994; Структура і коливальні спектри кристалів: Навч. посіб, К., 2002, Електронний навч. посібник із загальної фізики для студентів географічного факультету, 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи