ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них, НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них, НДЛ

Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них, НДЛ створена у 2003 після об’єднання діючих на каф. молекулярної фізики НДЛ „Фізика рідин та фазових переходів в них” і „Фізика полімерів та гетерогенних систем”. Зав. – кандидат фізіко-математичних наук, старш. наук. співроб. Ю.Г. Кузовков. У штаті 21 співроб., серед них 16 канд. наук. Наук. тематика: фізика рідин, фізика обмежених та нанорозмірних рідинних систем, фазові переходи та критичні явища, фізика полімерів та медико-біол. систем. Виконуються роботи з держбюджетним фінансуванням по темі „Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в рідинних, полімерних, медико-біологічних і наносистемах, що визначають їх рівноважні та кінетичні властивості” (2006-2010) під наук. кер. акад. НАН України Л.А.Булавіна. Госпдоговірна тематика останніх років пов’язана з нейтронними дослідженнями молекул. динаміки води в умовах просторових обмежень та високих тисків, дослідженнями радіаційно-індукованих змін структурно-хімічних властивостей сольових розчинів на функціонування реакторів нового покоління, біол. ефектами фулеренів.

Алєксєєв Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
18.08.1949

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них».
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1974 працює на каф. молекулярної фізики: старш. наук. співроб. (з 1985). Завідувач НДЛ "Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них".

Читати далі >Атамась Наталія Олексіївна

 • Останні зміни:
09.09.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1989 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1989 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: інж, наук. співроб, старш. наук. співроб., провід. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Бардик Віталій Юрійович

 • Останні зміни:
16.10.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1993 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1998 працює на фіз. ф-ті Київ. ун-ту: інж, мол. наук. співроб., наук. співроб., стар. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Вєргун Лєна Юріївна

 • Останні зміни:
07.03.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1996 закінчила теплоенергетичний ф-т НТУУ "КПІ", 2002 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб, наук. співроб. фізичного факультету.

Читати далі >Гаркуша Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
31.05.1949

Місце народження: с. Дирдин Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1971 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. 1971-2012 у Київ. ун-ті: лаб-т, інж, наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Загородня Ольга Анатоліївна

 • Останні зміни:
21.08.1974

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 1996 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 2002 на посаді мол. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Ковальчук Валерій Інокентійович

 • Останні зміни:
14.08.1964

Місце народження: м. Джанкой АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001 наук. співроб., стар. наук. співроб. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Кузовков Юрій Гнатович

 • Останні зміни:
01.10.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них».
1970 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1973-2012: мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ "Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них"

Читати далі >Нужний Владислав Михайлович

 • Останні зміни:
21.04.1934- 15.04.2009

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1959 фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював з 1959 на посадах: наук., старш. та пров. наук. співроб. каф. молекулярної фізики, зав. сектором, зав. лаб.

Читати далі >Остапчук Юрій Леонідович

 • Останні зміни:
11.01.1975

Місце народження: с. Людавка Вінницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Закінчив 1997 з відзнакою фізичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру цього ун-ту. З 1997 - асп., мол. наук. співроб., наук. співробіт. каф. молекулярної фізики.

Читати далі >Петриченко Ніна Яківна

 • Останні зміни:
08.08.1934

Місце народження: с. Линовиця Чернігівська область.
Остання займана посада: старший лаборант.
1952-57 навчалася у Київ. ун-ті. У 1957 - 90 старш. лаб. каф. молекулярної фізики фізичного факультету, потім - зав. лаб. кафедри ОТТ (з 1975 - каф. оптики).

Читати далі >Рудніков Євгеній Григорович

 • Останні зміни:
15.11.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1993 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, диплом "з відзнакою". З працював у Київ. ун-ті: 1992 інж, мол. наук. співроб, 1999 наук. співроб.

Читати далі >Свечнікова Оксана Сергіївна

 • Останні зміни:
31.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1979 закінчила фіз.-мат. ф-т КДПІ ім. О.М.Горького. В Київ. ун-ті з 1990: асп., 1993 мол. наук. співроб., 1999 наук. співроб., 2003 старш. наук. співроб. каф. молекулярної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Чалий Олександр Васильович

 • Останні зміни:
17.10.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Чл.-кор. АПН України. У 1961 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в ун-ті на посадах: наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Чолпан Петро Пилипович

 • Останні зміни:
15.04.1931

Місце народження: с. Піщаний Брід Кіровоградська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1956 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працював з 1959 на посадах: наук. співроб., старш. виклад., доц., старш. наук. співроб., заступ. декана фізичного ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи