ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Свечнікова Оксана Сергіївна

31.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

У 1979 закінчила фіз.-мат. ф-т КДПІ ім. О.М.Горького. В Київ. ун-ті з 1990: асп., 1993 мол. наук. співроб., 1999 наук. співроб., 2003 старш. наук. співроб. каф. молекулярної фізики фізичного факультету. Канд. дис. "В"язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон" за спец. 01.04.14 - теплофізика та молекул. фізика (1999). Осн. напрями наук. діяльності: фізика полімерів - експерим. та теорет. дослідження в"язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон та мед. фізика (експерим. та теорет. дослідження в"язко-пружних властивостей і фото- та рентгенолюмінесценції фібрілярних біополімерів). Секретар Держ. екзаменац. комісії фіз. ф-ту (1995 – 2001), вч. секретар спец. вч. ради Д 26.001.08 по захистах докт. та кан. дис. за спец. 01.04.02 – теорет. фізика та 01.04.14 - теплофізика та молекул. фізика (з 2001). 1996 – 2006 чл. профбюро фіз. ф-ту. Нагороджена Подякою Голови КМДА "За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності" (2002). Автор 50 наук. праць, співавтор підручника. Осн. праці: Properties of Skin Layer of ultrahigh Modulus PE-Fiber //Polymer Science, 1993. V 6. (у співавт.); Застосування теорії релаксаторів до інтерпретації експерименту по дослідженню релаксаційних властивостей полімерів // Укр.фіз.журн., 1999. № 6 (у співавт.); Фізика полімерів. Навч. посібник. К., 2004 (у співавт.);, Новий довідник: Математика, Фізика. Навч. посібник. К., 2004 (у співавт.). Определение сдвиговой упругости материала в процессе затвердевания // Функциональные материалы, 2006. (у співавт.); Теплові флуктуації деформацій у високоорієнтованих полімерних волокнах //Полімерний журнал, 2008. № 4; Медична фізика. Т. 2. Експеримент в медичній фізиці. Підручник. К., 2008 ( у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи