ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізико-хімічної біології науково-дослідна лабораторія Фізико-хімічної біології науково-дослідна лабораторія

створена у 1977 на базі каф. біохімії, яку очолював акад. НАН України М.Є.Кучеренко. З 2007 і по сьогоднішній день лаб. зав. кандидатбіологічних наук., старш.наук.співроб. О.В. Дробінська. Осн. напрямок наук.роботи – дослідження біохім. механізмів розвитку патологічних станів організму при дії факторів зовнішнього середовища для подальшої корекції виявлених порушень. Протягом багатьох років в НДЛ фіз.-хім. біології досліджуються механізми біол. дії іонізуючої радіації на метаболічні процеси в організмі теплокровних. Вивчаються біохім. механізми програмованої загибелі клітин – апоптозу, індукованого дією іонізуючої радіації та інших чинників. З 1986 наук. дослідження тісно пов'язані з розробкою заходів по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Результати наук. досліджень знайшли практичний вихід у розробці препарату МІГІ-К (мідієвий гідролізат кислотний), який проявляє радіопротекторну та протипухлинну дію, підвищує імунний статус та стабілізує обмінні процеси, покращує травлення та сприяє виведенню радіонуклідів з організму. Препарат застосовувався для працівників ЧАЕС і населення, що проживає в зонах підвищеного ризику, забруднених радіонуклідами, в т.ч. м. Києві). Співроб. лаб. займаються дослідженнями впливу сумісної дії іонізуючої радіації та іонів важких металів на структурно-функціональні властивості саркоплазматичного ретикулуму клітин скелетних м’язів і функціональні властивості ентероцитів слизової оболонки тонкого кишечнику. З 2005 на органному, тканинному і клітинному рівнях досліджуються біохім., молекул., імунол. механізми розвитку різних патологічних станів організму за умов дії стресорних та пошкоджуючих факторів екзогенної природи. Розробляються моделі для визначення маркерів ранньої клітинної відповіді при виразковій хворобі шлунка, коліту, гастриту та онкологічних захворюваннях різної етіології. Осн. наук. висновки та розробки сформульовані в монографіях: Структура та функція біол. мембран. К., 1981; Біологічне метилювання та його модифікація на ранніх етапах променевого ураження. К.,1980; Ентероцити тонкої кишки та радіація. К.,2003; Радіаційно-індукована структурно-метаболічна модифікація лімфоїдних клітин. К., 2006; Фізіолого-біохімічні механізми виразко утворення. К., 2008; Біохімічні механізми апоптозу. К., 2009. Діяльність НДЛ тісно пов’язана з наук. школою «Радіаційна біохімія», засн. акад. НАН України М.Є.Кучеренком. На сьогоднішній день штат лаб. складає 26 співроб., з них 2 доктори наук і 14 кандидат наук. Лаб. має тісні творчі зв’язки з наук. установами НАН України, МОЗ, МОН України та з Мін-вом аграрної політики України, Київ. міською держ. адміністрацією; міжн. зв'язки по наук. роботі з Лейпціг. та Мюнхен. ун-тами /Німеччина/, Братислав. ун-том, Стокгольм /Швеція/, Тайюан. Ін-том радіац. захисту /Китай/, Техн. ун-том м. Ільмінау (Німеччина),Ун-том Тампа (США), Ун-том Пітсбургу (США). Наук. здобутки лаб. широко використовуються в навч. процесі. О.В.Дробінська

Бабенюк Юрій Дем'янович

  • Останні зміни:
01.12.1941

Місце народження: с. Яганів, Тепловського району Оренбургської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Структурно-функциональные модификации негистоновых белков хроматина при лучевом поражении» (1982). У Київ. ун-ті: з 1974 старш. наук. співроб., з 1976 асист., з 1982 старш. викл., з 1984 доцент каф. біохімії біол. ф-ту, з 2010 наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» ННЦ «Інститут біології». Осн. наук. дослідж.: вивчення механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини і тварин, а також пошук високоефективних антипроменевих засобів. Вивчав роль післятрансляційних модифікацій білків хроматину в регуляції його активності за променевого ураження.

Читати далі >Богун Лариса Іванівна

  • Останні зміни:
26.09.1972

Місце народження: смт. Буча Ірпінського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
1997 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту (1999). З 2000 – мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб., з 2013 – ст. наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» біол. ф-ту. Кандидат дис. «Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення» (2001). Наук. діяльність присвячена дослідженню функціонування протеїнкіназ за умов різних патологічних станів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи