ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Богун Лариса Іванівна

26.09.1972

Місце народження: смт. Буча Ірпінського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

1997 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту (1999). З 2000 – мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб., з 2013 – ст. наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» біол. ф-ту. Кандидат дис. «Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення» (2001). Наук. діяльність присвячена дослідженню функціонування протеїнкіназ за умов різних патологічних станів.

Автор 50 др. праць та 1 посіб. Осн. праці: Токсична дія етанолу та його продуктів на організм // Вісник НАН України. 2006. №3; Активність протеїнкіназ у цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки// ДАН України. 2007. №1; Вміст продуктів пероксидації ліпідів в паріетальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки // Фізика живого. 2006. Т. 14, №1; Вплив оцтовокислого цинку на активність алкоголь- та альдегіддегідрогенази печінки щурів з хронічною алкогольною залежністю// Фізика живого. 2011. Т. 57, № 2; Вміст цинку у клітинах різних органів щурів при хронічній алкогольній інтоксикації та за умов введення оцтовокислого цинку // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2012. 

Автор: Л.І.Богун

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи