ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізико-хімічних досліджень гірських порід науково-дослідний сектор Фізико-хімічних досліджень гірських порід науково-дослідний сектор

Створена за рішенням РМ УРСР (Постанова №32 від 10.01.1966) у складі НДС Київ. ун-ту на базі бюджетної наук.-досл. лаб. радіометричних і фіз.-хім. досліджень гірських порід. За наказом ректора ун-ту підпорядкована геологічному ф-ту як міжкафедральна наук.-досл. установа. Наук. кер. призначений доцент. М.І. Толстой. Сфера наук. досліджень – вивчення кількісних закономірностей розподілу хім. елементів і фіз. характеристик у магматичних гірських породах для встановлення їх генезису, кореляції, оцінки металоносності. У цьому напрямку під кер. професор. М.І. Толстого створена 1957 наук. школа «Прикладна петрофізика і петрогеохімія магматичних порід». У творчому колективі працювали: В.Г. Молявко, М.Н. Жуков, Г.Т. Продайвода, згодом професори геол. ф-ту; І.М. Остафійчук, А.В. Сухорада, І.В. Соловйов, А.П. Гожик, М.І. Гузій, А.Ю. Серга, Г.Г. Павлов, І.І. Онищук, Н.В. Костенко, О.В. Шабатура у подальшому кандидати наук і доценти геол. ф-ту, а також доктор геол. наук С.І. Шепель, доктор геол. наук В.П. Коболєв, (зав. відділами Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), доктор геолого-мінералолічних наук О.І. Литвин (Ін-т мінералогії, геохімії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України), професор. К.І. Свешников (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка), професор. І.В. Носирєв (Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова), професор. С.М. Шеремет (Донец. нац. техн. ун-т) та ін. Осн. об’єкти досліджень – магматичні утворення України, Карелії, Цн. Казахстану, Зах. Забайкалля, вулканогенні утворення Кавказу, Криму, Карпат, Угорщини. На поч. 1980-х лаб. розроблена міжвузівська респ. цільова наук.-техн. програма «Граніт» (гол. орг. ПНДЛ, наук. кер. професор. М.І. Толстой). Об’єкти наук. досліджень – гранітоїди УЩ. До роботи над програмою крім співробітників ПНДЛ залучені: професор. В.С. Заїка-Новацький (КДУ); співробітники Львів. ун-ту (професор. Е.К. Лазько, професор. К.І. Свешников, професор. В.П. Кирилюк, доцент. А.М. Лисак); Одес. ун-ту (професор. І.В. Носирев, доцент. В.М. Кадурін); Донецьк. політех. ін-ту (професор. Б.С. Панов, доцент. Р.М. Полуновський); Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (старш. наук. співроб. І.Б. Щербаков, старш. наук. співроб. В.І. Орса); Ін-ту геофізики АН УРСР (старш. наук. співроб. І.К. Пашкевич, старш. наук. співроб. Н.П. Михайлова); Мінгео УРСР (Б.З. Берзенін, Л.С. Галецький, Е.В. Мельничук, Л.Ф. Лавриненко та ін.). У зв’язку з аварією на ЧАЕС і пов’язаним з нею забрудненням території України лаб. розпочала ініціативні дослідження для спостереження за міграцією радіонуклідів в умовах пд. частини Київ. Полісся. У 1987 дослідження були поширені на басейни рр. Ірпінь, Буча, Мокра (приток р. Буча) та на лісову частину природ. заповідника «Жуків Хутір». За результатами наук. досліджень ПНДЛ розроблена і затверджена Держ. комітетом науки, техніки і Мінвузом України наук.-техн. програма «Розвиток регіон. рекреаційних зон України». Керівник – професор. М.І. Толстой; співвиконавці програми: ІФНУНГ (професор. О.М. Адаменко), ОДУ ім. І.І. Мечникова (професор. І.П. Зелінський), ЛДУ ім. Івана Франка (професор. Я.С. Кравчук). Роботи за цією програмою охоплювали рекреаційні зони Полісся і Карпат. У 1990 Мінвуз України створив у Київ. ун-ті нову структуру – наук.-досл. геоекол. комплекс «Полісся» (наук. кер. професор. М.І. Толстой). Функціонально комплекс був підпорядкований ПНДЛ і фінансувався за рахунок бюджетних асигнувань ун-ту. Комплекс розміщувався на території навч.-наук. бази Київ. ун-ту «Жуків хутір», де був створений і наук.-метод. полігон «Бучанський». Був виділений додатковий для ПНДЛ штат виконавців робіт, у який увійшли – кандидат геогр. наук Т.М. Єгорова, доктор геогр. наук Ю.Г. Тютюнник та ін. Лаб. підтримує наук. співр-во з Відділенням наук про Землю НАН України, Львів., Одес., Донецьк. тех. ун-тами, УкрДГРІ, МДУ ім. М.В. Ломоносова, Карельським відділенням РАН, Ін-том фізики Землі РАН, а також з Лейпц., Фрайберзським, Братиславським, Брненським, Дебреценським, Загребським ун-тами. У творчому доробку лаб. понад 300 наук. статей, 68 наук. звітів, 17 випусків наук. зб., 4 навч. посіб., 3 підруч., 8 монографій. Захищено 7 докт. та 14 кандидат дис. Зареєстровано 11 винаходів та 1 наук. відкриття «Явище петрофізичної фіксації геодинамічних процесів гранітоїдними утвореннями» (автори: М.І. Толстой, А.П. Гожик, А.В. Сухорада, О.Б. Бобров; свідоцент. про науков. відкриття №А-417 (27.02.2007). Згідно з рішенням Вчен. ради Київ. ун-ту (2007) ПНДЛ перейменована в НДС геол. ф-ту Київ. ун-ту (наук. кер. професор. М.І. Толстой, зав. – кандидат геол. наук Н.В. Костенко). Нині у НДС над виконанням затвердженої наук. тематики працюють 9 наук. співробітників, у т.ч. 5 докторів, 4 кандидат наук; штатних – 1 доктор, 2 кандидат наук, 3 інж.-тех. працівника. А.П. Гожик

Костенко Наталія Валентинівна

  • Останні зміни:
04.10.1956

Місце народження: м. Інза Ульяновської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геол. зйомка і розшуки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів НАН України. 1979-82 мінералог пошуково-геологорозвідувальної партії № 49 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті: 1985-2008 провід. інженер, що виконує НТР, НДЛ фіз.-хім. досліджень гірських порід, 2008-09 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід НДС, з 2009 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід.

Читати далі >Молявко Вадим Григорович

  • Останні зміни:
23.04.1940- 06.10.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб. Проблемної лаб., старш. наук. співроб., з 1990 доцент., професор., 1991-99 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Онищук Іван Іванович

  • Останні зміни:
30.09.1955

Місце народження: с. Старий Остропіль, Старокостянтинівського р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1978 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1992-94, 2001-02 провід. інженер, 1994-2000 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 2002-06 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2006 зав. НДЛ теорет. та прикладної геофізики, з 2007 доцент. за сумісн.

Читати далі >Остафійчук Ірина Михайлівна

  • Останні зміни:
06.09.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1960 працювала в Київ. ун-ті: мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, з 1979 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф., заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Соколов Іван Петрович

  • Останні зміни:
03.07.1940

Місце народження: с. Камишне Бєловського району Курської області, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Старооскольський геологорозвідувальний технікум, 1967 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті розпочав працювати у студ. роки з 1962, 1967-2002: з 1967 лаборант, з 1968 старш. лаборант каф. історичної геології; з 1969 старш. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ геол. ф-ту; асист., з 1980 старш. викл., з 1990 доцент. загальної та історичної геології каф., 1988-92 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Сухорада Анатолій Васильович

  • Останні зміни:
23.11.1944

Місце народження: с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геолог-геофізик», 1997 географічний ф-т зі спец. «геоекологія». У Київ. ун-ті: 1967-71 старш. інженер, 1971-76 старш. наук. співроб., 1976-79 зав. відділом петрофізичних досліджень, 1979-84 зав. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1984-2000 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Шабатура Олександр Вікторович

  • Останні зміни:
27.04.1973

Місце народження: м. Гайсин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту. 1995-97 інженер-геофізик у пошуково-зйомній експедиції №57 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 2000-06 мол. наук. співроб. НДЧ, 2006-07 наук. співроб., 2007-08 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід, з 2008 докторант.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи