ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Костенко Наталія Валентинівна

04.10.1956

Місце народження: м. Інза Ульяновської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.

Закінчила 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геол. зйомка і розшуки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів НАН України. 1979-82 мінералог пошуково-геологорозвідувальної партії № 49 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті: 1985-2008 провід. інженер, що виконує НТР, НДЛ фіз.-хім. досліджень гірських порід, 2008-09 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід НДС, з 2009 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід. Кандидат дис. «Регіональні особливості мікроелементного складу гранітоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації (на прикладі Українського щита)» (2008). Сфера наук. досліджень: магматичні і метаморфічні породи (петрографія, геохімія, геол. інформатика). Автор 30 наук. праць. Осн. праці: Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовинно-петрофізична оцінка: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання: Довідник навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Типізація гранітоїдних комплексів Українського щита у зв’язку з процесами його активізації // Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-магматичної активізації: Зб. наук. праць УкрДГРІ. К., 2008. 

Автор: О.В. Шабатура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи