ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шабатура Олександр Вікторович

27.04.1973

Місце народження: м. Гайсин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.

Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту. 1995-97 інженер-геофізик у пошуково-зйомній експедиції №57 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 2000-06 мол. наук. співроб. НДЧ, 2006-07 наук. співроб., 2007-08 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід, з 2008 докторант. Кандидат дис. «Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов’я і їх практичне застосування» (2004). Сфера наук. діяльності: вивчення фіз. властивостей гранітоїдів, побудова фізико-речовинних моделей геол. процесів, екол. дослідження. Автор 43 наук. праць. Осн. праці: Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання. К., 2003. (у співавт.); Удельное электрическое сопротивление генетических горизонтов почв // РАН. Почвоведение, 2004. №2 (в соавт.); Морфокінематичні реконструкції геодинамічних зон Октябрського масиву за петрофізичними даними // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія, 2004. №28; Палеогеодинамічний і петрогеохімічний аналіз докембрійських гранітоїдів зон тектоно-магматичної активізації Українського щита як прояв енергетики Землі / Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання: Зб. наук. праць. К., 2006 (у співавт.); Умови формування гранітоїдів Приазовського блока Українського щита за даними петрофізичного аналізу // Геофиз. журн., 2007. №3. Т. 29.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи