ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь. НДЛ Хімічного ф-ту Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь. НДЛ Хімічного ф-ту

Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь. НДЛ Хімічного ф-ту. Створена 1992, наук. кер. – д-р хім. наук, проф. В.К. Яцимирський. 1992-2001 – зав. лаб. канд. хім. наук, старш. наук. співроб. А.В. Архаров, 2002 – канд. хім. наук, старш. наук. співроб. Н.О. Болдирєва, з 2003 – канд. хім. наук, старш. наук. співроб. Г.Г. Цапюк. В НДЛ 25 штатних працівників (1 д-р, 15 канд. наук), за сумісн. – 7 співроб. (6 д-рів, 1 канд. наук). Осн. наук. напрями НДЛ: фіз-хім., адсорбційні та каталітичні властивості металовмісних систем; термодинаміка та структура розплавів. Проведено комплекс. дослідження взаємодії газових молекул з поверхнею твердих тіл. У галузі екокаталізу вивчено детальний механізм реакцій окиснення малих молекул (СО, H2, CH4) на масивних та нанесених металічних і оксидних каталізаторах. На багатьох прикладах проілюстровано роль кластерної моделі в гетерогенному каталізі. Вивчаються нові класи металовмісних каталітичних систем, зокрема прищеплених металокомплексів, кластерних поліядерних сполук. Досліджено механізми реакцій окиснення на каталазіторах – адсорбційно-напівпровідникових сенсорах, що дозволило створити сенсори з високою чутливістю та селективністю. Створено автоматизований прилад для високочутливого аналізу мікроконцентрацій водню в повітрі та газоаналіт. пристрій для діагностики дефектів високовольтних трансформаторів. Досліджено нові типи коорд. сполук на базі олігоядерних обмінних кластерів 3d-металів як перспективних функціон. наноматеріалів. Проведено численні рентгенодифракційні дослідження структури рідких металічних розплавів та комплекс. аналіз локальної атомної структури стат. геометричним методом Вороного Делоне. Встановлено, що структура в рідкому стані формується на основі кристалічної модифікації, стабільної в твердому стані при високому тиску. Проведено розрахунок кривих структурного фактора та парного розподілу атомів. У широких інтервалах температур і концентрацій визначено термодинамічні функції великого кола бінарних і тернарних металічних систем на основі алюмінію, германію, кремнію та ряду перехідних металів. НДЛ підтримує наук. співроб-во з ін-тами НАН України, ун-тами м. Гейдельберга та м. Геттінгена (Німеччина), м. Пітсбурга, м. Темпла та м. Бостона (США), м. Йорка та м. Брайтона (В. Британія), м. Гренобля, (Францiя), м. Вроцлава (Польща), м. Йоенсуу (Фінляндія), ін-тами хім. фізики ім. Н.Н. Семенова РАН та електрохімії РАН (м. Москва), фіз.-органіч. хімії АН Білорусії (м. Мінськ). За час роботи НДЛ за її осн. напрямами наук. діяльності захищено 3 докт., 31 канд. дис., опубліковано 5 монографій, понад 500 наук. статей, одержано 6 патентів України на винаходи. Г.Г. Цапюк

Болдирєва Наталія Олександрівна

  • Останні зміни:
03.01.1941

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-84 – інженер, асп., мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1984-2001 – старш. наук. співроб., зав. НДЛ «Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь».

Читати далі >Цапюк Галина Григорівна

  • Останні зміни:
15.09.1954

Місце народження: с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошин. р-ну.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1971 – інженер, 1987 – молод. наук. співроб., 2002 – старш. наук. співроб., з 2006 – зав. НДЛ «Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазних границь» каф. фізичної хімії.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи