ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізики функціональних матеріалів кафедра Фізики функціональних матеріалів кафедра

Створена у 1988, веде підготовку фахівців з спеціалізацій: “Фізики радіаційної медицини” та “Фізики функціональних матеріалів”. Навч. план з вказаних спеціалізацій направлений на засвоєння студентами предметів з експерим. та теорет. фізики, комп’ют. моделювання, методів дослідження функціональних матеріалів, до яких належать космічні та реакторні матеріали, біол. об’єкти, наноструктури, полімери. Однією з важливих складових навч. предметів є вивчення властивостей функціон. матеріалів під дією зовнішнього опромінення з метою їх контрольованої модифікації. Студенти слухають лекції та виконують лаб. роботи з новітніх методів діагностики в медицині, радіац. фізики металів, сплавів, напівпровідників та полімерів, фізики наноструктур, фізики життєвих процесів, радіоекології, радіобіології, радіац. медицини, біол. сумісності, біофізики і біоінформатики, біосенсорики, молекул. біології. Випускники каф. працюють або навчаються в асп-рі в різних закладах НАН України, АМН України та в мед. установах. Наук. робота каф. зосереджена на експерим. та теорет. вивченні структури, електротранспортних, магнітних, механічних, оптичних, електронних та інших властивостей вуглецевих наноструктур (фулеренів, нанотрубок, графенів) їх нанокомпозитів з метелами та полімерами, реакторних матеріалів, матеріалів з високими характеристиками магнітоопору та спінового транспорту, широкозонних напівпровідників, реакторних центрів та інших органіч. структур медико-біол. призначення. Вагомий внесок в здобутки кафедри внесли і вносять проф. П.В. Петренко, проф. М.П. Куліш, проф. С.П.Репецький, проф. П.О.Селищев, проф. Ю.І. Прилуцький, доц. Ю.Є.Грабовський, доц. О.П.Дмитренко, доц. П.О. Максимюк, доц. Л.М.Пакчанін, зав. НДЛ Н.О.Мельнікова, старш. наук. співроб. Т.Д.Шатній, старш. наук. співроб. А.П.Онанко, старш. наук. співроб. М.А.Заболотний, асист. А.І.Момот.

Грабовський Юрій Євгенович

  • Останні зміни:
23.04.1950

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1971: лаб-т, стажист-дослідник, мол. наук. співроб, старш. наук. співроб, асист. (1997), доц. (1998), проф. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету.

Читати далі >Дмитренко Оксана Петрівна

  • Останні зміни:
02.09.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1988 закінчила  фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1983: лаб-т, інж., зав. лаб., асист., доц. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету (2005).

Читати далі >Журавльов Анатолій Хомич

  • Останні зміни:
20.10.1946- 01.10.2005

Місце народження: м. Няндома Архангельська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
Остання займана посада: професор.
У 1971 закінчив 1971 фізичний факультет МДУ. 2002-04 працював у Київ. ун-ті на посаді проф.

Читати далі >Куліш Микола Полікарпович

  • Останні зміни:
08.10.1944

Місце народження: с. Полковниче Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри фізики функціонал. матеріалів.
Чл.-кор. НАНУ, Засл. діяч науки і техніки. В 1967 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1967: асист., доц., проф., з 1994 зав. каф. фізики функціонал. матеріалів.

Читати далі >Максимюк Петро Олександрович

  • Останні зміни:
12.07.1928- 06.01.2009

Місце народження: с. Тарасівка Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1954 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1954 працював в ун-ті на посадах: асист., виклад., старш. викл., доц., старш. наук. співроб. каф. фізики функціональних матеріалів.

Читати далі >Момот Андрій Іванович

  • Останні зміни:
18.01.1981

Місце народження: с. Гиряві-Ісківці Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 2003 з відзнакою закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, нагороджений медаллю і премією ім. Михайла Білого, 2006 асп. за спец. "теоретична фізика". З 2006 працює на посаді асист., доц. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету, за сумісн. - наук. співроб. відділу теорії та моделювання плазмових процесів в ІТФ ім. М.М. Боголюбова.

Читати далі >Пакчанін Левко Мусійович

  • Останні зміни:
09.08.1929- 10.09.2008

Місце народження: м. Іркутськ, Росія .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1952 закінчив  Київ. ун-т, навчався в асп-рі. Почав викладацьку діяльність на каф. загальної фізики (1955). Захистив канд. дис.(1965), доц. каф. загальної фізики (1971).

Читати далі >Петренко Петро Васильович

  • Останні зміни:
08.03.1929

Місце народження: с. Луб’янка Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
В 1952 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1952 – на постійній роботі на каф. загальної фізики та каф. радіаційної фізики: асист., старш. виклад., доц., проф., заст. декана, 1985-90 декан фізичного факультету. Заснував в ун-ті каф. радіаційної фізики, яку очолював до 1994 р.

Читати далі >Репецький Станіслав Петрович

  • Останні зміни:
10.05.1943

Місце народження: с. Морочно Рівненська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2002). В 1965 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «фізика» (спеціалізація «теоретична фізика»). У 1971 -75 асист. каф. загальної фізики, 1975-78 старш. виклад., з 1978 -94 доц., 1994- 2002 проф. каф. радіаційної фізики, з 2002 по теп. час – на посаді проф. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету.

Читати далі >Селищев Павло Олександрович

  • Останні зміни:
15.10.1958

Місце народження: м. Лівни Орловська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1981 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: інженер (1981-1982), молодший науковий співробітник (1982-1987), асистент (1987-1992), доцент (1992-1998, 2001-2002), докторант (1998-2001), професор (2002-2011).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи