ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Репецький Станіслав Петрович

10.05.1943

Місце народження: с. Морочно Рівненська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2002). В 1965 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «фізика» (спеціалізація «теоретична фізика»). У 1971 -75 асист. каф. загальної фізики, 1975-78 старш. виклад., з 1978 -94 доц., 1994- 2002 проф. каф. радіаційної фізики, з 2002 по теп. час – на посаді проф. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету. Захистив 1972 канд. дис. "Теория диффузионного уширения мессбауэровской линии в неидеальных кристаллах" за спец. «фізика твердого тіла», 1993 докт. дис. "Теорія електронної структури та електропровідності сплавів, що упорядковуються" за спец. «теоретична фізика» У 1980 присвоєно вчене звання доц., 1996 – проф. Наук. діяльність стосується теорії невпорядкованих конденсованих середовищ (сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів). Його основні наук. досягнення полягають у розвитку методів розрахунку спектрів елементарних збуджень, рівноважних і кінетичних властивостей невпорядкованих систем та їх застосуванні для пояснення зміни властивостей сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів при структурно-фазових перетвореннях. На основі зазначеного підходу розвинено теорію спін-залежного транспорту в магнітних матеріалах та розроблено фіз. основи прогнозування властивостей та створення нових матеріалів, що мають широкі перспективи використання в таких сучасних галузях техніки, як спінова електроніка та наноелектроніка. Читає для студентів фізичного факультету лекції з фундамент. та спеціальних курсів теорет. фізики: "Електродинаміка", "Теорія функціональних матеріалів", "Теорія наноструктур", "Теорія електрон. структури", "Сучасні проблеми фізики". У 1999 отримав грант Міжн. наук.-освіт. програми для вчених та викладачів (№ QSU 082 162); 1999-2000 був кер. проекту (грант UP1-328) за Програмою спільних наук. проектів укр. та америк. вчених, що фінансується Урядом України та Фондом цивільних досліджень і розвитку США; 2001-2003 кер. наук.-техн. роботи (№Ф7/239-2001) Державного фонду фундамент. досліджень МОН України. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2002). Під його кер. захищено 9 канд. дис. за спец. «Теоретична фізика» та «Фізика твердого тіла». Автор 155 наук. статей, монографії, 2 навч. посібників. Осн. праці: Методы теории неупорядоченных систем. Электронные свойства сплавов. К., 1995 (в соавт.); Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища. Навч. посібник К., 2008; A theory for the electrical conductivity of an ordered alloy // J. Phys.: Condens. Matter., 1994. V. 6 (in co-authership); Термодинамический потенциал системы электронов и фононов неупорядоченного сплава // ТМФ, 2002. Т. 131. № 3 (в соавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи