ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізики космосу НДЛ Фізики космосу НДЛ

Дослідження в області фізики космосу на каф. астрономії та фізики космосу розпочато у зв’язку з проведенням перших активних експериментів в іоносфері та магнітосфері Землі в 1970-х роках. З 1972 виконувалися договірні наук.-досл. роботи, якими керували О.Т. Несмянович, В.М. Івченко, О.С. Попов, М.І. Дзюбенко. В експериментах з утворенням штучного полярного сяйва “Зірниця-1” (1973) та “Зірниця-2” (1975) одержано сотні високоякісних телевіз. зображень штучних променів, що стало успішним початком досліджень навколоземного космосу в активних експериментах. З 1982 ці роботи на каф. продовжувалися в рамках НДЛ “Геокосмос” (В.М. Ващенко), НДЛ “Фізика плазми та активних експериментів в космосі” (1987-1991, Г.П. Міліневський), НДЛ “Фізика космосу” (1992-1995, Г.П. Міліневський; 1995-1996, О.П. Верхоглядова; 1997-2000, Г.П. Міліневський; 2001-2002, Г.В. Лізунов; 2003, Г.П. Міліневський), відділу фізики космосу НДЛ “Астрономічна обсерваторія” (2004-2007, Г.П. Міліневський) та НДЛ “Фізика космосу” (з 2008, Г.П. Міліневський). Експерименти з інжекцією електронних пучків в іоносферу проводилися на ракетному полігоні Капустин Яр в Астрахан. обл. (РФ) за допомогою прискорювача електронів, встановленого на борту метеорол. ракети МР-12 з висотою апогею траєкторії близько 160 км. Одержані знімки штучного полярного сяйва дозволили визначити оптичну ефективність інжектованого електрон. пучка, висоти нижнього краю променів, виявити неочікувані ефекти світіння в навколоракетній обл. (що стимулювало розвиток теорії пучково-плазмового розряду) та уточнити орієнтацію магнітних силових ліній в обл. інжекції. Комплекс експедиційної телевіз. апаратури мав високі світлотехнічні характеристики на рівні кращих зарубіж. аналогів, постійно вдосконалювався і ефективно використовувався в активних експериментах майже 2 десятиліття. 1974 і 1976 проведено перші в СРСР спостереження полярних сяйв у бухті Тіксі (М.І. Дзюбенко, В.М. Смілянський, М.М. Близнюк). В активних експериментах оптичний комплекс набував видозмін за складом і чутливістю приладів, зокрема, з метою встановлення на борту літаків-лабораторій та науково-дослідних суден (В.М. Івченко, Г.П. Міліневський, М.І. Дзюбенко, М.А. Леонов, О.Г. Терехов). Наприкінці 1970-х Г.П. Міліневським була розроблена модернізована телевіз. установка на базі високочутливої трубки ізокон, яка успішно застосовувалася в геофіз. спостереженнях НДЛ до початку 1990-х, а для метеорних спостережень на базі КАО використовується до цього часу. Зокрема, за допомогою апаратури вперше було зареєстровано нове явище - довготривалі плазмові хмари в іоносфері. 1979 ця апаратура працювала в бухті Тіксі (Г.П. Міліневський, О.С. Попов, О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко). За результатами 3 експедицій, що споряджалися 1974-79 для реєстрації полярних сяйв телевіз. методом, була детально досліджена структура і динаміка променистих форм полярних сяйв. Виявлена залежність часу існування авроральних променів від швидкості їх горизонтального дрейфу, з часовим розділенням до 0.1 с проаналізовано характер міграцій радіанта променистої корони в обл. магнітного зеніту, вперше одержано просторово-часові та фотометричні характеристики авроральних дір. М.І. Дзюбенко пов’язав утворення авроральних дір із виникненням протилежно спрямованого електричного поля, яке генерується при накопиченні від’ємного заряду в локалізованих ділянках і зупиняє висипання авроральних електронів у відповідних магнітних силових трубках. Починаючи з 1996 НДЛ Ф.к. є учасником антарктичних досліджень України, зокрема, на антарктичній станції Академік Вернадський, де досліджуються параметри іоносфери, озонового шару і поведінка озонової діри. Наук. діяльність НДЛ зосереджена на вивченні виснаження озонового шару над Антарктикою, планетарних хвиль в атмосфері, процесів змін клімату в районі Антарктичного п-ва (Г.П. Міліневський, М.А. Леонов, О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, А.В. Грицай, З.І. Грицай). Результати цих досліджень опубліковано у міжн. виданнях і визнано в світі.
Г.П. Міліневський

Білокриницька Людмила Мечиславівна

 • Останні зміни:
14.02.1950

Місце народження: м.Львів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1972 закінчила каф. оптики і спектроскопії фіз. ф-ту ЛДУ. 1974-84 працювала у Всесоюзному НДІ аналіт. приладобудування. У Київ. ун-ті: 1984-2012 мол. наук. співроб., пров. інж., наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету.

Читати далі >Ващенко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
17.01.1949

Місце народження: с. Бирлівка Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1972 Київ. ун-т за спеціальністю "фізика" (спеціалізація “астрономія”). У Київ. ун-ті: з 1969 лаб-т, старш. лаб-т, мол. наук. співроб., зав. лаб., зав. сектором косм. приладобудування, дир. Інженерно-дослідного центру “Геокосмос”, старш. наук. співроб., за сумісництвом заст. дир. з питань науки і техніки Нац. антарктичного наук. центру МОН України.

Читати далі >Грицай Асен Васильович

 • Останні зміни:
18.09.1981

Місце народження: смт. Семенівка Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
2003 закінчив каф. астрономії та фізики космосу, 2006 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. 2003-06 за сумісництвом на посаді наук. співроб. Нац. антарктичного наук. центру МОН України. У Київ. ун-ті: 2006-08 інж., 2008 мол. наук. співроб., 2013 наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Деменко Олександра Олексіївна

 • Останні зміни:
22.02.1930- 25.11.1983

Місце народження: c. Бритавка Вінницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1953 закінчила фізичний факультет Київського ун-ту за спеціальністю астрономія. В ун-ті з 1953 – асист. каф. астрономії, наук. співроб. (1957) та зав. відділу фізики Сонця (1968) Астрономічної обсерваторії,  старш. інж. каф. астрономії (1970), старш. наук. співроб. Астрономічної обсерваторії (1974) та каф. астрономії (1983).

Читати далі >Євтушевський Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
01.10.1946

Місце народження: с. Лихоліти Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1975 закінчив Київ. ун-т за спец. "астрономія". У Київ. ун-ті з 1975: інженер, мол. наук. співроб., н.с. каф. астрономії фізичного факультету.

Читати далі >Зайцев Сергiй Миколайович

 • Останні зміни:
26.10.1970

Місце народження: м. Димитров Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Закінчив 1992 каф. астрономії (каф. астрономії та фізики космосу), 1995 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу (1995-2006).

Читати далі >Зосимович Ірина Дмитрівна

 • Останні зміни:
20.04.1937- 20.01.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 закінчила фіз. ф-т Київ. ун-ту за спеціальністю астроном, 1966 асп-ру під кер. проф. С.К. Всехсвятського. У Київ. ун-ті: 1959-72 лаб-т, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. фізичного ф-ту; ст. виклад. підготовчого ф-ту.

Читати далі >Кобилінський Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
04.07.1961

Місце народження: с. Ушиця Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1988 закінчив каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу), 1992 асп-ру фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1989-92 інж. НДЛ "Геокосмос" НДЧ ун-ту. З 1992 мол. наук. співроб. каф. астрономії, з 1994 мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу астрофізики та фізики Сонця Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Ленський Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1960 закінчив каф. оптики фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1975-88 старш. наук. співроб. каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу) та Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Лізунов Георгій В'ячеславович

 • Останні зміни:
07.08.1958

Місце народження: м. Єлець, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1980 закінчив радіофізичний факультет, 2004 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1982-2007: інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., в.о. зав. НДЛ "Фізика космосу" фіз. ф-ту.

Читати далі >Міліневський Геннадій Петрович

 • Останні зміни:
30.04.1951

Місце народження: м. Нижній Новгород.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ “Фізика космосу” .
1974 закінчив каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу) фізичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1975: старш. інж., старш. наук. співроб. (1979), зав. лаб. "Фізика космосу" (1987-95, 1997-2001, 2003), пров. наук. співроб. (2002), зав. відділу “Фізика космосу” НДЛ "Астрономічна обсерваторія” (2004-2007) та НДЛ "Фізика космосу" (з 2008) каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Міщишина Ірина Гнатівна

 • Останні зміни:
11.07.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник .
1975 закінчила Київ. ун-т за спец. "астрономія". У Київ. ун-ті: з 1975 старш. лаб., інж., пров. інж., мол. наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >Молотай Олександр Антонович

 • Останні зміни:
19.11.1949- 04.05.2001

Місце народження: с. Ружична Хмельницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Закінчив 1972 фізичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1972: лаборант, ст. інженер каф. астрономії (сучас. назва: астрономії та фізики космосу); з 1989 р.: мол. наук. співроб., наук. співроб., ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. Астрономічної обсерваторії.

Читати далі >Попов Олег Сергійович

 • Останні зміни:
07.06.1945- 01.06.2001

Місце народження: м. Славута Хмельницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1967 закінчив каф. астрономії (сучас. назва каф. астрономії та фізики космосу) Київ. ун-ту, 1967-86 працював на каф. астрономії.

Читати далі >Рапопорт Юрій Григорович

 • Останні зміни:
28.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1981 закінчив фізичний ф-т, 2006 докт-ру Київ. ун-ту. Працює на каф. астрономії та фізики космосу з 1991 cтарший науковий співробітник.

Читати далі >Федун Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
09.05.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1994 закінчив каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1994-97 інж. ІІ кат., 1997-2000 мол. наук. співроб., 2000 наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи