ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лізунов Георгій В'ячеславович

07.08.1958

Місце народження: м. Єлець, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1980 закінчив радіофізичний факультет, 2004 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1982-2007: інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., в.о. зав. НДЛ "Фізика космосу" фіз. ф-ту. Канд. дис. "Динамика и взаимодействие с ионосферной плазмой искусственно инжектированного электронного пучка" (наук. кер. проф. М.Я. Коцаренко.) за спец. “теорет. фізика” (1988). З 2007 працює в Ін-ті космічних досліджень НАН України та Держ. космічного агентства України. Осн. напрями наук. діяльності: фізика іоносфери та магнітосфери, дослідження колективних процесів у космічній плазмі, теорія плазмово-пучкової взаємодії, інтерпретація даних космічних супутникових експериментів та підготовка вітчизняних проектів для супутникових досліджень. Викладав курси з фізики плазми ("Хвильові процеси в плазмі", "Фізика космічної плазми" та ін.) на фіз. та радіофіз. ф-тах. Автор та співавтор 65 наук. праць. Осн. праці: Фізика плазми у вправах та задачах. К., 1999 (у співавт.); Акустика атмосферна // ЕСУ, К., 2001.

Автор: В.М. Івченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи