ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зосимович Ірина Дмитрівна

20.04.1937- 20.01.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1959 закінчила фіз. ф-т Київ. ун-ту за спеціальністю астроном, 1966 асп-ру під кер. проф. С.К. Всехсвятського. У Київ. ун-ті: 1959-72 лаб-т, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. фізичного ф-ту; ст. виклад. підготовчого ф-ту. З 1975 старш. наук. співроб. Центру досліджень наук.-технічного потенціалу та історії науки НАН України. Старш. наук. співроб. (1979). Канд. дис."Исследование устойчивости структуры корпускулярного поля Солнца по геомагнитным и кометным данным" (1971). Під час роботи в ун-ті проводила дослідження в галузі сонячно-земних зв"язків. Вперше створила та видала “Каталог геомагнітних середньодобових індексів геомагнітної активності за 1841-1910 рр.”, яким користуються дослідники в нашій країні та за кордоном і який дав змогу вивчати макро- і мікроаспекти геліо- та геомагнітних зв’язків за значно більший, ніж раніше, період. Історик науки. Досліджувала наук. творчість проф. С.К. Всехсвятського. Відстоювала його пріоритетні відкриття. Брала участь у підготовці матеріалів до святкування 100-річчя з дня народження С.К. Всехсвятського у Київ. ун-ті. Чл. МАС (1986) та чл. його комісії “Історія астрономії”. Вч. секретар наук.-коорд. Комісії історії астрономії Астроном. ради АН СРСР (1980-90). Чл. Міжн. союзу філософії і історії науки (1984). Депутат Старокиївської районної ради народних депутатів м. Києва ХХІ та ХХІІ скликань (1990-98). Автор та співавтор 7 монографій та понад 80 наук. праць з астрономії та історії науки. Осн. праці: Геомагнитная активность и устойчивость корпускулярного поля Солнца. М., 1981; Ми і Сонце. К., 1970 (у співавт.); Очерки истории отечественной астрономии. К., 1992 (у співавт.); Історія української культури, т. 1-5. К., 2001-2003 (у співавт.); Імена українців в космосі. К., 2003. Літ-ра: Бібліографічний довідник. Серія “Історики України”. К., 1998.

Автор: Д.П. Андрієнко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи