ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізики металів кафедра Фізики металів кафедра

Створена у 1931, до 1975 - кафедра рентгенометалофізики. Випускники каф. працювали в основному у заводській лабораторії. З розвитком науки і техніки, особливо у післявоєнний період, постала потреба створення нових матеріалів з унікальними властивостями. З цією метою в країні була створена широка мережа наук.-досл. закладів, комплектація яких вимагала підготовки спеціалістів з фундамент. освітою, які б володіли сучасними методами дослідження твердого тіла. Тому у 1960 році каф. рентгенометалофізики кардинально змінює навч. план, а згодом (1975) одержує свою сучасну назву. Першим завідувачем кафедри (до 1960) був проф. С.Д. Герцрікен. У 1960-1988 каф. очолював Засл. діяч науки і техніки України проф. П.П. Кузьменко. З 1988 і по даний час зав. каф. є Засл.діяч науки і техніки України, член-кор. НАН України, проф. В.А.Макара. Каф. готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Фізика твердого тіла” за двома спеціалізаціями “Фізика металів” та “Фізика надміцних матеріалів та керамік”, а також магістрів за спеціалізацією “Фізико-хімічне матеріалознавство та механіка матеріалів”. Активну участь у навч. процесі беруть провідні вчені ін-тів НАН України. За роки свого існування каф. підготувала понад 1300 фахівців з фізики твердого тіла та матеріалознавства. Серед випускників кафедри акад. НАН України Б.О. Мовчан, акад. АН Таджикистану О.В.Добровольський, чл.-кор. НАН України А.Г.Лісник, В.А.Макара, бл. 50 д-рів наук. Практично кожен п‘ятий випускник одержав ступінь канд. наук. Серед наукових досягнень кафедри слід відзначити роботи в області дифузії, які були започатковані проф. С.Д. Герцрікеном та продовжені співробітниками кафедри (Л.Ф.Островським, Г.П.Гриневич, В.І.Лозовим, В.І. Оглоблею та ін.) під керівництвом проф. П.П. Кузьменко. За роботи з дифузії та електропереносу у металевих розплавах, що радикально змінили уявлення про їх будову, проф. П.П. Кузьменко разом із проф. Є.Й. Харьковим в складі авт. колективу, отримали Державну премію України в галузі науки і техніки (1984). З 1955 під керівництвом проф. С.Д. Герцрікена розпочато цикл робіт із дослідження дефектів кристалічної будови та структурної досконалості металевих, напівпровідникових та іонних кристалів. Було відкрито фотомеханічний ефект (П.П.Кузьменко, М.М.Новиков, М.Я.Горідько) в напівпровідникових та лужно-галоїдних кристалах та розпочато вивчення динаміки індивідуальних дислокацій та еволюції дислокаційної структури (М.М.Новиков, В.А. Макара та інші) в цих кристалах. Ці роботи були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки (1987). Її лауреатами, в складі авт. колективу, стали проф. В.А. Макара та проф. М.М. Новиков. Наук. пошук в цьому напрямку продовжує активно розвиватися і зараз. В останні роки виконані дослідження впливу зовнішніх полів на рухливість дислокацій та мікропластичність напівпровідникових кристалів (В.А.Макара, Л.П.Стебленко, Г.В.Весна), а також особливостей структури, домішкового складу нанокристалічних шарів пористого кремнію в зв’язку з їх фотолюмінесцентними властивостями (В.А.Макара, О.В.Руденко, В.Б.Шевченко). З 1966 на каф. розгорнуто дослідження кристалічної структури складних подвійних та потрійних сполук (В.Я.Марків, Н.М.Білявин). Синтезовано понад 600 нових сполук. Роботи здобули світове визнання і включені до міжн. каталогів діаграм стану. В 1962-64 створено перші багатошарові композиційні матеріали із нанокристалічною будовою шарів (В.С.Копань, О.В.Лисенко). Значним результатом є створення нанокристалічного композиту з рекордною (500 кг/мм2) міцністю (С.Л. Рево, В.П. Майборода) та мідно-алмазного композиту з теплопровідністю, що в 2-3 рази перевершує теплопровідність міді (аспірант з КНР Дун Зан Мін). Магнітні дослідження широкого класу речовин (метали, кераміки, напівпровідники, металеве скло) ведуться з 1965 року (П.О.Супруненко, П.П.Кузьменко). Вагомі наукові здобутки отримано при дослідженні ряду аморфних матеріалів (М.І.Захаренко). Результати опубліковані в монографії та наук. періодиці і визнані широким наук. загалом. На каф. сформована і плідно розвивається наук. школа з фізичного матеріалознавства неоднорідних систем. Науковці та викладачі каф. підтримують зв‘язки з пров. наук. та навч. закладами в Україні та за кордону (Ін-т металофізики НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Ун-т Бордо (Франція), Пекінський ун-т (КНР), Технічний ун-т м. Хемніц (Німеччина) та інш.

Герцрікен Соломон Давидович

 • Останні зміни:
16.01.1901- 04.08.1961

Місце народження: с. Тернівка, Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1926 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського Інституту народної освіти. 1932-60 організував і був завідувачем кафедрою рентгенометалофізики фізичного факультету Київського університету. До 1961 завідувач відділу дифузії Інституту металофізики НАН України, з 1940 професор.

Читати далі >Горідько Микола Якович

 • Останні зміни:
01.01.1938- 18.07.2001

Місце народження: с. Мліїв Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: професор.
У 1960 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1960: асист., старш. виклад., доц., проф. каф. фізики металів фізичного факультету.

Читати далі >Гриневич Галина Петрівна

 • Останні зміни:
13.03.1937

Місце народження: м. Узин Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1959 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті у 1960 - 2001: асист., старш. викл., доц. к-ри фізики металів, старш. наук. співроб. фізичного факультету.

Читати далі >Дехтяр Ілля Якович

 • Останні зміни:
10.03.1912- 21.09.1985

Місце народження: с. Пліскове Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Засл. діяч науки УРСР. 1936 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1936-39 асист. каф. фізики; 1947-51 доц. каф. металофізики Київ. ун-ту.

Читати далі >Єжов Станіслав Миколайович

 • Останні зміни:
15.01.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Заслужений діяч науки і техніки України. У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті: з 1967 інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, старший викладач, з 1981 доцент, з 1996 професор, 2004¬-2010 завідувач кафедри теоретичної фізики, з 2010 професор кафедри фізики металів.

Читати далі >Захаренко Микола Іванович

 • Останні зміни:
26.09.1954- 31.10.2013

Місце народження: с. Новий Биків Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012). У 1977 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1979 інженер, молодший науковий співробітник, асистент, з 1988 доцент, з 2011 професор.

Читати далі >Каральник Семен Миронович

 • Останні зміни:
15.04.1913- 15.01.1998

Місце народження: с. Іванівка Миколаївська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
1938 з відзнакою закінчив фіз. ф-т ОДУ, 1941 асп-ру цього ун-ту. 1941-45 працював старш. викл. Ашхабадського пед. ін-ту. У Київ. ун-ті 1945-85: 1945-54 старш. викл., 1955-78 доц., 1978-85 старш. наук. співроб. каф. фізики металів.

Читати далі >Копань Василь Степанович

 • Останні зміни:
08.04.1937

Місце народження: с.Трушівці, Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1959 аспірант, з 1962 асистент, з 1965 старший викладач, з 1967 доцент, з 1988 професор кафедри фізики металів.

Читати далі >Корочкіна Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
15.12.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1964 закінчила фізичний факультет, каф. фізики металів, асп -ру за спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла. У Київ. ун-ті працювала 1965 – 2001: виклад., старш. виклад., доц. фізичного факультету.

Читати далі >Кузьменко Петро Павлович

 • Останні зміни:
10.05.1923- 06.11.1998

Місце народження: с. Старий Биків, Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1948 р. закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1950 – аспірант, 1955-64 доцент, 1964 професор, 1960-88 завідувач кафедри фізики металів.

Читати далі >Курилюк Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
27.05.1982

Місце народження: м. Прилуки, Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 2005 закінчила кафедру фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В університеті: 2005-2008 - аспірантка, з 2008 по теперішній час – інженер 1 категорії навчальної лабораторії металофізики. 3 2011 р. – вчений секретар кафедри фізики металів.

Читати далі >Курилюк Василь Васильович

 • Останні зміни:
23.07.1982

Місце народження: м.Снятин Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент, заступник декана з виховної роботи.
У 2005 р. закінчив фізичний факультет, а в 2008 р. – аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Лозовий Володимир Іванович

 • Останні зміни:
25.07.1937- 01.05.2004

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: професор.
1961 закінчив фізичний факультет, 1964 асп. каф. рентгенометалофізики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: асист., старш. викл., доц., 1996 проф. каф. фізики металів.

Читати далі >Лозовий Федір Володимирович

 • Останні зміни:
08.11.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2007 закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007  - стажист-дослідник кафедри фізики металів, 2008 - інженер 1-ї категорії НДЛ „Фізика металів та кераміки”. 2009-2012 аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012 рік - асистент кафедри фізики металів.

Читати далі >Макара Володимир Арсенійович

 • Останні зміни:
15.03.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри фізики металів.
Член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри фізики металів. У 1967 закінчив кафедру рентгенометалофізики фізичного факультету Київ.ун-ту, в цьому ж році вступив до асп-ри цього ун-ту, каф. рентгенометалофізики. В Київ. ун-ті працює з 1970 на посадах: мол. наук. співроб., старш. наук.го співроб., доц., 1975 зав. каф. природничих дисциплін підготовчого відділення, 1986 зав. підготовчим відділенням, 1988 зав. кафедри фізики металів фіз. ф-ту, 1990-97 проректор з наук. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >Марків Василь Якович

 • Останні зміни:
01.03.1937

Місце народження: с. Подорожне Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
У 1959 закінчив каф. рентгено-металофізики фізичного ф-ту Львів. ун-ту за спец. ”Фізика”. Трудова діяльність в Київ. ун-ті: 1971 – 74 старш. виклад. каф. фізики металів фізичного факультету; 1974 – 2003 доц. каф. фізики металів; з 2003 старш. наук. співроб. НДЛ “Фізика металів та кераміки”.

Читати далі >Новиков Микола Миколайович

 • Останні зміни:
22.06.1933- 23.12.2007

Місце народження: м. Чернігів .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Заслужений професор Київського університету. У 1956 закінчив фізичний факультет з відзнакою. У Київ. ун-ті працював на посадах: 1957 – аспірант, асист. каф. рентгенометалофізики (нині - каф. фізики металів), старш. виклад., 1962 доц., 1975 проф. цієї каф., 1986-92 – декан ф-ту підвищення кваліфікації викл. вузів Київ. ун-ту.

Читати далі >Оглобля Володимир Іванович

 • Останні зміни:
13.12.1947

Місце народження: с. Пекурівка Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив з відзнакою фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює з 1972: інж. НДЧ, зав. лаб., старш. наук. співроб., доц. каф. фізики металів.

Читати далі >Островський Лев Федорович

 • Останні зміни:
01.03.1921- 11.01.2001

Місце народження: с. Базалія Хмелиницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1950 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 1955-58 виклад. фізики Уманського с.-г. ін-ту, 1961 закінчив асп-ру ін-ту. У Київ. ун-ті: асист., старш. виклад., 1975 – 86 доц. каф. фізики металів.

Читати далі >Плющай Інна Вячеславівна

 • Останні зміни:
18.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
В 1997 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту (диплом з відзнакою), 2000 асп-ру. У Київ. ун-ті: 1998-2001 вчитель фізики УФМЛ Київ. ун-ту, 2000-01 вч. секретар Навч.-наук. центру „Фізико-хімічне матеріалознавство”, 2001- 05 асист., 2005 доц. каф. фізики металів. Звання доцент присуджено у 2007.

Читати далі >Попов Олексій Юрійович

 • Останні зміни:
07.12.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1999 закінчив фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Викладач, науковий співробітник, асистент кафедри фізики металів. 2005 рік - кандидат фізико-математичних наук.

Читати далі >Семенько Михайло Петрович

 • Останні зміни:
20.11.1964

Місце народження: с.Безугляки, Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1989 р. закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті з 1992 молодший, науковий та старший науковий співробітник, з 1997- завідуючий сектором науково-дослідного навчального центру «Фізика, механіка та технології неоднорідних систем» при Київському університеті,  з 2007 - доцент, з 2013 - професор.

Читати далі >Супруненко Параска Олександрівна

 • Останні зміни:
24.10.1927- 02.01.2001

Місце народження: с.Тертишенки Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1952 закінчила  фізичний факультет Київ. ун-ту, 1956 асп. ун-ту. У Київ. ун-ті на каф. рентгенометалофізики (тепер – каф. фізики металів) працювала у 1953- 1995: 1953-62 асист., 1962-65 старш. виклад., 1965-95 доц. каф. фізики металів. Звання доцента присуджено 1969.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи