ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Марків Василь Якович

01.03.1937

Місце народження: с. Подорожне Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.

У 1959 закінчив каф. рентгено-металофізики фізичного ф-ту Львів. ун-ту за спец. ”Фізика”. Трудова діяльність в Київ. ун-ті: 1971 – 74 старш. виклад. каф. фізики металів фізичного факультету; 1974 – 2003 доц. каф. фізики металів; з 2003 старш. наук. співроб. НДЛ “Фізика металів та кераміки”. У 1966 захистив канд. дис. «Исследование систем титан-кобальт-алюминий, титан-кобальт-кремний и некоторых других родственных им систем». Сфера наук. діяльності: дослідження діаграм стану трьохкомпонентних металічних систем та визначення кристалічної структури нових, синтезованих вперше інтерметалідів. До найбільш суттєвих результатів слід віднести побудову ізотермічних перерізів біля 150 нових потрійних систем, визначення кристалічної структури більше 360 інтерметалічних сполук і включення найбільш важливих результатів цих досліджень в “Handbook of Ternary Alloy Phase Diagram”, “Pearson’s Handbook Crystallographic Data for Intermetallic Phases”, “The Powder Diffraction File and Related Products”. Проводить роботи з удосконалення методик дослідження полікристалічних матеріалів та зі створення високоефективних автомат. систем збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів полікристалічних речовин, розробляє та наповнює спеціалізовані бази даних з кристалічної структури інтерметалічних та неорганічних (халькогенідів, галогенідів, оксидів) сполук та їх дифракційних спектрів. Результати наук. роботи впроваджені в досл. роботу та навч. процес фізичного факультету Київ. ун-ту. Автор 340 робіт. Осн. праці: Synthesis, Structure and Ferroelectric Properties of Heteroblock Slab Phases in La2Ti2O7-LaTaO4 System // J.Aloys and Compounds, 2001. V. 316. №1-2. (in co-authorship); Peculiarities of Polymorph transformations in YbTaO4 and Crystal Structure of its Modifications // J.Alloys and Compounds. 2002. 346 (1-2). (in co-authorship); Магнітна сприйнят-ливість твердих розчинів зі структурою типу CrB в системах Y – {Al, Si, Ge} – G // Доп. НАН України, 2002. №12 (у співавт.); cBN-hBN Phase Transformation During Sintering of cBN and Al Powders at High Pressures and Temperatures // Journal of Wide Bandgap Materials, 2002. V. 10. N 1 (in co-authorship);. Isothermal section (4000C) of the phase diagram of Y–Al–Ga ternary system in the region up to 33.3 at.% Y // J.Alloys and Compounds, 2003. 348 (1-2) ( in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи