ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фольклористики кафедра Фольклористики кафедра

У 1992 р. в Київ. ун-ті відкрито каф. фольклористики, у 1993 – спеціалізація фольклористика, у 2001 – спец. музичної фольклористики, де вивчаються важливі іст., теорет. проблеми в галузі науки про нар. творчість, нар. культури загалом. Об’єктивною передумовою створення каф. стала потреба у відродженні нац. культури незалежної України, збереженні і вивченні дух. багатства, накопиченого укр. народом упродовж тисячоліть. Викл. й дослідженню укр. фольклору в Київ. ун-ті завжди приділялася велика увага попри всі ідеол. упередження та заборони. Одним із засн. укр. фольклористики був перший ректор ун-ту – М.Максимович, тут навчалися майбутні видатні укр. фольклористи: О.Маркович, М.Симонов, П.Куліш, М.Лисенко, М.Старицький, викл. авторитетні дослідники укр. фольклору М.Костомаров, А.Метлинський, В.Антонович, М.Драгоманов, О.Котляревський, І.Жданов, М.Дашкевич, С.Савченко, В.Клінгер, А.Лобода, В.Перетц, П.Попов, Г.Сидоренко, М.Грицай та ін., традиції яких плідно продовжують викл. каф. фольклористики. Лауреат премії Філарета Колесси професор. Л.Дунаєвська (1948–2006) започаткувала в Україні фахову підготовку спеціалістів у галузі фольклористики, засн. та очолила каф. (1992–2006). Ядро каф. Л. Дунаєвська сформувала з професор. В.Бойка (1929–2008), О.Таланчук (1943–2003), які раніше читали курси з фольклору на каф. історії л-ри, кер. фольклорною практикою і вели відповідну наук.-досл. роботу. Пізніше викл. колектив поповнився професор. Л.Копаницею, Н.Малинською, С.Росовецьким, І.Павленком, доцент. О.Івановською, Л.Шурком (1962–2008), О.Павловим, Н.Лисюк, Н.Салтовською, О.Марчун, О.Наумовською, асист. Н.Рудаковою, С.Лещинською. Лауреатами премії ім. Олени Пчілки в галузі л-ри для дітей за 1992 р. стали О.Таланчук (за упоряд. літ. та наук. доробку письменниці) та Л.Шурко (за уклад. «Біблії для дітей»), доцент. Л.Шурко Лауреат премії ім. П.Чубинського, професор. С.Росовецький – Лауреат літ. конкурсу «Нова книга» (2007) та лауреат 7-го Всеукр. літ. конкурсу «Коронація слова» (2007) в номінації «П’єса», доцент. О.Марчун – неодноразовий лауреат Міжн. пісенних конкурсів, автор музики Гімну Київ. ун-ту. З черв. 2006 по груд. 2007 р. обов’язки зав. каф. виконувала доктор філологічних  наук, професор. Н.Малинська. З груд. 2007 каф. фольклористики очолює доктор філологічних  наук, професор. О.Івановська. Каф. забезпечує читання курсів укр., рос., слов’янського, зарубіж. фольклору, героїчного епосу народів світу, етнопедагогіки, етнопсихології, етнолінгвістики, етнології, звичаєвого права, філос., фольклорної, іст. антропології, міфології, вокального ансамблю, постановки голосу, сценічної мови, режисури нар. свят, етики та естетики у фольклорі, нар. мистец., нар. музики, хореографії, спецкурсів та спецсемінарів з фольклористики, нар. культури тощо. Каф. фольклористики постійно працює над вдосконаленням навч. матеріалу, тому для викл. спецкурсів, що передбачають міждисциплінарні зв’язки, запрошуються фахівці в галузі антропології, сценічної майстерності, хорового співу. На каф. у різний час працювали: професор. С.Сегеда, професор. В.Антонюк, професор. М.Чмихов, заслуж. діяч мистецтв України, нині Міністр культури України – В.Вовкун, співроб. ІМФЕ НАН України – кандидат філологічних  наук Л. Мушкетик, кандидат філологічних  наук Л. Вахніна, кандидат філологічних  наук Т.Шевчук та ін. Для прочитання разових лекцій запрошуються нар. артисти України (Н.Матвієнко), кобзарі (М.Литвин, Т.Компаніченко), провідні етнографи Музею нар. архітектури та побуту України (Л.Орел, О.Доля), нар. майстри (О.Білоус – писанкарка, А.Мельниченко – вишивальник). Спеціалізація «Музична фольклористика» здійснює комплексну підготовку фахівців, які оволодівають основами теорії музичного фольклору, його класифікацією, транскрипцією, архівуванням та репродукуванням кращих пісенних зразків (музично-виконавський аспект). Для засвоєння основ музичної фольклористики у навч. плані передбачені такі нормат. курси: «Історія і теорія народнопісенного виконавства»; «Українська музична фольклористика»; «Методика роботи з вокальним ансамблем»; «Транскрипція народної музики» тощо. Знання, набуті в процесі освоєння теорет. курсів та польових досліджень, мають прикладне вираження в творчій діяльності студ. ансамблю укр. музики «Роксоланія», який з 2005 р. отримав звання Народного. Ансамбль є багаторазовим лауреатом міжн. фольклорних фестивалів та конкурсів в Україні та за кордоном (див. на сайті кафедри: univ.kiev.ua). Влітку студенти обстежують етногр. терени України: Полісся (Житомир., Чернігів., Чорнобил. р-н), Черкащ. (Канів.), Поділля (Брацлавщ., Кам’янеччина), Прикарпаття (Івано-Франків.), Закарпаття (с. Чорна Тиса) та ін. З 1992 р. на каф. виходить щорічний зб. наук. праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики» (зареєстрований ВАК України), у якому мають можливість публікувати свої наук. праці викл., асп. студенти. Видано ряд монографічних досліджень, навч. посіб., підруч. При каф. працює Центр фольклору та етнографії, мета якого – опрацювання фольклорно-етногр. матеріалів, навч. фольклористичної л-ри для студентів, учителів, учнів, наук.-техн. забезпечення навч. процесу, навч. експедицій, практик тощо. Каф. проводить дві щорічні наук. конф., присвячені наук. та творч. спадщині П.Чубинського (лют.), «Фольклористичні читання пам’яті професор. Лідії Дунаєвської» (трав.) та науково-мистецькі заходи «жили-були…» (травень), які передбачають інтеграцію теоретичного та прикладного вивчення фольклорного феномену та круглий стіл, присвячений М.Максимовичу (жовт.). Випускники каф. працюють у ВНЗ України, в закладах НАН України, вид. центрах, телебаченні, радіо, ліцеях, школах, багато з них відомі як організатори фольклорних шоу, фестивалів, кер. та сучасн. нар. колективів.

Бойко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
14.05.1929- 16.12.2009

Місце народження: с. Мар’янівка Петрівського р-ну Кіровогр. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив відділеня укр. мови і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1976–86 – зав. каф. теорії літератури і літератури народів СРСР, 1986–92 – професор. каф. історії української літератури, з 1992–2002 – професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Дунаєвська Лідія Францівна (уроджена Говорецька)

 • Останні зміни:
28.06.1948- 16.05.2006

Місце народження: с. Воробіївка Немирів. р-ну Вінниц. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Фахівець у галузі укр. козкознавства та нар. прози, дослідниця історії розвитку укр. фольклористики, доробку В.Антоновича, М.Драгоманова, М.Грушевського, М.Максимовича, М.Номиса, братів Рудченків, П.Чубинського, І.Югасевича. В Київ. ун-ті 1992 заснувала та очолювала (2006) каф. фольклористики, а з 1993 – спеціальність «Фольклористика», з 2001 – спеціалізацію «Музична фольклористика», на яких вивчаються важливі іст., теорет. проблеми в галузі науки про нар. творчість, нар. культури загалом.

Читати далі >Івановська Олена Петрівна (уроджена Гончарук)

 • Останні зміни:
10.03.1968

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1995 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1995: зав. каф. фольклористики.

Читати далі >Копаниця Любов Миколаївна

 • Останні зміни:
01.11.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчила відділення укр. та румун. мов і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1974: з 1982 – асист., старш. викл., доцент. каф. історії російської літератури; з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Лещинська Світлана Сергіївна

 • Останні зміни:
21.04.1971

Місце народження: м. Брацлав Немирівського р-ну Вінницької обл.
Остання займана посада: асистент.
1996 закінчила Київ. держ. ін-т культури за спец. «кер. нар. хору, викл. фахових дисциплін»; 1997 – ун-т ім. М. Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Польща) з фаху «польс. нар. танець». З 2001 викладає хореографію для студентів спец. «Фольклористика» ІФ, керує режисерською та хореографічною роботою ансамблю укр. нар. музики «Роксоланія» ІФ, асист. каф. фольклористики ІФ Київ. ун-ту.

Читати далі >Лисюк Наталія Анатоліївна

 • Останні зміни:
31.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1976 закінчила відділення рос. мови і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1977: старш. лаборант, викл. каф. російської мови підготовчого ф-ту для інозем. громадян, каф. рос. мови ІМВ, з 1996 – асист., доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Малинська Наталія Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.04.1951

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1973 відділення укр. та чес. мов і л-р філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1977–81 викл. каф. російської мови як іноземної ф-ту міжн. відносин і міжн. права, з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Марчун Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
19.03.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Заслужений діяч естрадного мистецтва України. 1988 закінчила КДПІ. З 1988 – викл. музичної дидактики в Київ. пед. уч-щі № 3; 1994–99 – викл. Київ. пед. коледжу при Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті з 2001: асист., доцент. каф. фольклористики ІФ.

Читати далі >Мушкетик Леся Георгіївна

 • Останні зміни:
25.09.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила відділення слов’янської мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–91 старш. викл. каф. теорії літератури, 1991–94 – доцент., 1994 – в. о. зав. каф. мов та літератур народів України, 1997–98 – доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Наумовська (Дунаєвська) Олеся Владиславівна

 • Останні зміни:
07.08.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1991 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту за спец. укр. мова і л-ра та відділення рос. мови як інозем. В Київ. ун-ті з 2006: асист., доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Павленко Іван Якимович

 • Останні зміни:
25.10.1945

Місце народження: с. Острів Бахмац. р-ну Чернігів. обл.
Наукове звання: професор.
Заслуж. працівник культури України. 1972 закінчив ф-т хорового диригування Київ. консерваторії ім. П. Чайковського. В Київ. ун-ті: з 1969 – хормейстер, 1976 – худ. кер. нар. хорової капели «Дніпро» Київ. ун-ту, з 2000 – професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Павлов Олег Данилович

 • Останні зміни:
03.03.1960- 14.12.2013

Місце народження: с. Новоочаків Березнегуват. р-ну Миколаїв. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчив відділення укр. мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1995: асист., доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Полковенко Тарас Вікторович

 • Останні зміни:
24.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив відділення української філології філфаку КНУ (1997). В Київ. ун-ті: з 1997 – провідний фахівець Респ. навч.-метод. центру фольклору та етнографії; з 2008 – асист. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Росовецький Станіслав Казимирович

 • Останні зміни:
20.03.1945

Місце народження: м. Херцеброк (Пн. Рейн-Вестфалія) Німеччина.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1969 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1974 – асп. каф. історії російської літератури. У Київ. ун-ті з 1974: ас. каф. історії рос. л-ри, доцент. каф. історії рос. л-ри (1983); доцент. (1992), професор (2005) каф. фольклористики.

Читати далі >Рудакова Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
06.04.1974

Місце народження: смт Катеринопіль Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1996 закінчила філологічний ф-т Черкас. держ. пед. ун-ту ім. Б.Хмельницького. В Київ. ун-ті з 1996: старш. лаборант каф. фольклористики, 2003 провідний спец. Центру фольклору та етнографії ІФ, з 2006 – асист. каф. фольклористики.

Читати далі >Салтовська (Цилюрик) Наталія Василівна

 • Останні зміни:
08.02.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1996 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, 2003 – асп-ру каф. фольклористики. В Київ. ун-ті з 1990: співроб. Міжф-тської навч.-метод. лаб. фольклору та етнографії, асист., доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Таланчук (Мельниченко) Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
31.08.1943- 29.10.2003

Місце народження: м. Кіров.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчила філологічний ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1970 – 2003: викл. каф. теорії літератури, доцент. каф. історії російської літератури, професор.-співзасн. каф. фольклористики. 1992–2001 – засн. та кер. відділу фольклору, етнології та нац. культури НДІУ.

Читати далі >Шурко Леонід Терентійович

 • Останні зміни:
02.03.1962- 05.12.2008

Місце народження: с. Коритне Ярмолинец. р-ну Хмельн. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1986 закінчив відділення укр. мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1989: зав. Центру фольклору та етнографії, асист., доцент. каф. фольклористики, заст. дир. ІФ з вих. роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи