ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дунаєвська Лідія Францівна (уроджена Говорецька)

28.06.1948- 16.05.2006

Місце народження: с. Воробіївка Немирів. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Фахівець у галузі укр. козкознавства та нар. прози, дослідниця історії розвитку укр. фольклористики, доробку В.Антоновича, М.Драгоманова, М.Грушевського, М.Максимовича, М.Номиса, братів Рудченків, П.Чубинського, І.Югасевича. В Київ. ун-ті 1992 заснувала та очолювала (2006) каф. фольклористики, а з 1993 – спеціальність «Фольклористика», з 2001 – спеціалізацію «Музична фольклористика», на яких вивчаються важливі іст., теорет. проблеми в галузі науки про нар. творчість, нар. культури загалом. Осн. напрями наук. діяльності: міфологічні засади, типологія та еволюція фольклорних епічних і пісенних жанрів, особливості побутування сучас. фольклору, фольклорно-літ. паралелі, світ. фольклорні універсалії. Упоряд. та наук. ред. понад 20 зб. укр. казок і казок народів світу, 4 зб. нар. прози і нар. пісні, 4 зб. поезій, автор приміток до І т. «Історії української літератури» М.Грушевського (1993). Автор і співавт. 2 підруч. з фольклору для ун-тів, сценаріїв наук.-навч. фільмів, укладач понад 20 навч. програм. Кер. і консультант відповідно 22 кандидат та 4 докт. дис. Заст. голови Спец. вчен. ради із захисту докт. дис. ІФ, чл. редколегій вид-ва «Веселка», журн. «Київська старовина», чл. експерт. Ради ВАК України, чл. експерт. Ради ДАК при МОН України. Лауреат премії ім. Ф.Колесси НАН України (2001). Нагороджена грамотою ВР України (2005), Почесною грамотою київського міського голови (2006). Автор понад 160 публікацій. Осн. праці: Українська народнопоетична творчість. К., 1983 (у співавт.); Українська народна казка. К., 1987 Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій. К., 1997; вид. 2-е, К., 2000; Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти поетики. К., 2000; Проблеми конгруентності легенди і казки. К., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи