ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лисюк Наталія Анатоліївна

31.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1976 закінчила відділення рос. мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1977: старш. лаборант, викл. каф. російської мови підготовчого ф-ту для інозем. громадян, каф. рос. мови ІМВ, з 1996 – асист., доцент. каф. фольклористики. Коло наук. інтересів: португальська фонологія, етнолінгвістика, літературознавство. Досліджувала творчість А.Ахматової, проблематику роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», концептуальні моделі л-ри соцреалізму, твори Лесі Українки, Т.Шевченка, Ф.Кафки; купальський та весільний обряди, теорет. засади міфу та міфологічні корені фольклору. Фольклорист, літературознавець, редактор, перекладач. Укладач навч. посіб. для магістрантів «Сутність міфу та його функції» (2003), програми з історії нар. худ. культури, фольклору в етнолінгвістичному висвітленні. Автор понад 60 публікацій, у т.ч. понад 40 – фольклористичного спрямування. Осн. праці: Міфологічна природа постійного епітета (2001); «Жіночі казки» в світлі концепції В.Я.Проппа (2002); Технократизм шумерських міфів творення: космо- та антропогонія (2002); Фольклорне підґрунтя поеми-комедії Т. Г. Шевченка «Сон» (2002); Магия жениха и невесты в восточнославянском свадебном обряде (2003); Явище епюра в народнопоетичній творчості (2003).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи