ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шурко Леонід Терентійович

02.03.1962- 05.12.2008

Місце народження: с. Коритне Ярмолинец. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1986 закінчив відділення укр. мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1989: зав. Центру фольклору та етнографії, асист., доцент. каф. фольклористики, заст. дир. ІФ з вих. роботи. Кандидат дис. «Образ землі в українському та світовому героїчному епосі» (2001). Займався дослідженням світ. й укр. героїчного епосу, зокрема проблемою типології образу землі, компаративним вивченням укр. нар. епіки. Впродовж 15 р. займався польовими дослідженнями сучас. укр. фольклору. Укладач програм семінарських занять із фольклору, фольклорної практики, світ. героїчного епосу. Упоряд. 4 наук. зб. «Література. Фольклор. Проблеми поетики». Лауреат премії ім. Олени Пчілки в галузі л-ри для дітей (1992). Автор низки наук. публікацій. Осн. праці: Різдвяне дійство. К., 1989; Епічна земля в українському народному світогляді. К., 2001; Знаки землі в огузькому народному епосі «Кітабі дедем Коркут». К., 2001; До питання «епічної землі» в героїчному епосі. К., 2002; Геоетнічні ознаки епічного побуту. К., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи