ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Французької філології кафедра Французької філології кафедра

Була сформована 1994 унаслідок реорганізації каф. романської філології. Цей підрозділ розвиває традиції, закладені філологічних  школою професор. А.О. Білецького, професор. 0.0. Андріївської. Нині тут працюють 23 фахівця: професор. Г.Г. Крючков, В.Б. Бурбело, О.О.Соломарська; Зязюн Л.І. доцент. О.Д. Федченко, Т.Д. Сваткова, І.В. Ситдикова, A.В. Скрипник, І.Г. Лепетюк О.А. Лабенко, Гейко Т.М., Лисенко О.М., Кирюшко Н.В.; старш. викл. В.В. Левченко, І.В. Вєдіна; асист. А.В. Мосійчук, Т.В. Бурмістенко, Соболєва О.В, Калініна-Шамрай В.Р., Чистяк Д.О., Ярошевська М.О, Костюк М.М, Бондарєва А.О. Каф. забезпечує як практ., так і теорет. підготовку філологів, викл. франц. мови і л-ри. Наук.-метод. робота каф. включає такі напрями: лінгвостилістичні особливості худ. тексту, графеміка та орфографіка франц. мови, зіставне дослідження морфосемантичних особливостей укр., рос. та франц. мов, системно-комунікативний метод навчання інозем. мов. Серед осн. публікацій викл. каф. – підруч. з франц. мови (професор. Г.Г. Крючков, професор. 0.0. Соломарська та ін.), словники (професор. В.Б. Бурбело, професор. О.О. Соломарська, професор. Г.Г. Крючков, старш. викл. І.В. Вєдіна, доцент. Т.Д. Сваткова, доцент. С.В. Мелішкевич), монографії (професор. В.Б. Бурбело, професор. Г.Г. Крючков, професор. І.В. Смущинська), а також посіб., словники, навч.-метод. розробки, статті у вітч. та інозем. наук. вид. Каф. спільно з Франкофонною асоціацією України, Асоціацією викл. франц. мови України, Посольствами Франції, Бельгії, Канади, Швейцарії щорічно проводить міжн. конф., колоквіуми з питань франц. філології, франкофонії, із застосування новіт. технологій у викл. інозем. мов. Каф. підтримує міжн. зв’язки з Нац. центром наук. досліджень (Франція, Париж), Асоціацією інформації та досліджень орфографії та систем письма (Франція, Париж), Ун-том ім. Поля Валері (Франція, Монпельє ІII), Ун-том Сорбонна (Париж III, IV), Ун-том Люм’єр (Франція, Ліон).

Бондарєва Анна Олександрівна

 • Останні зміни:
08.12.1981

Місце народження: м.Фрунзе.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Асистент каф. французької філології ІФ; з 2011 р. пошукувач каф. кит., кор. та япон. філології ІФ Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Бурбело Валентина Броніславівна

 • Останні зміни:
06.05.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: викл. каф. теорії та практики перекладу; викл., доцент. і старш. наук. співроб. каф. романської філології; доцент., з 2000 – професор. каф. французької філології.

Читати далі >Бурмістенко Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
09.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1991 закінчила ф-т ром.-герм. філології, у 1994 – асп-ру (наук. кер. професор. Бурбело В.Б.) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1994: асист. каф. французької філології.

Читати далі >Вєдіна Ірина Всеволодівна

 • Останні зміни:
09.07.1952

Місце народження: м. Київ.
У 1974 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл., старш. викл. каф. французької філології.

Читати далі >Гейко Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.03.1968

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1991 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1995: асист. каф. французької філології.

Читати далі >Калініна-Шамрай Вікторія Русланівна

 • Останні зміни:
13.12.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1995 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київського ун-ту. В Київ. ун-ті з 2011 р. асист. каф. французької філології.

Читати далі >Крючков Георгій Георгійович

 • Останні зміни:
13.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1964 вступив на ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту.У Київ. ун-ті: 1972–75 викл.; 1975–80 старш. викл.; 1981–82 доцент.; 1982–88 зав. каф.; 1989–94 професор., зав. каф. французької мови; з 1994 зав. каф. французької філології; 1976–88 зав. 10-місячних і короткотермінових курсів інозем. мов; 1988–91 декан ФПК; 1991–94 заст. дир., дир. Міжгалузевого Ін-ту підвищення кваліфікації; 2001–05 заст. дир. ІФ.

Читати далі >Лабенко Ольга Андріївна

 • Останні зміни:
08.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1998 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1998 – викл., 2005 – доцент. каф. французької філології.

Читати далі >Левченко Валентина Василівна

 • Останні зміни:
15.04.1953

Місце народження: м. Київ.
У 1976 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1976: викл., старш. викл. каф. французької філології.

Читати далі >Лепетюк Ірина Григорівна

 • Останні зміни:
03.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 вступила на ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1982–83 – стажист-викл., 2005 – доцент. каф. французької філології. 2001 закінчила докт-ру в ун-ті імені Поля Валері, Монпельє ІІІ у Франції.

Читати далі >Лисенко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
07.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчив Київ. ун-т, перекладач-референт, викл. франц. та англ. мов. У Київ. ун-ті працює з 1975: викл. франц. мови короткотермінових курсів при Київ. ун-ті; 1989 – асист., 1992 – доцент. каф. романської філології; з 1994 – зав. каф. романських мов немовних факультетів; з 2012 – доцент. каф. французької філології.

Читати далі >Маймескул Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
07.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1975 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1981: викл., наук. співроб., доцент. каф. французької філології.

Читати далі >Скрипник Антоніна Володимирівна

 • Останні зміни:
20.02.1978

Місце народження: с. Круті Горби Таращанського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 вступила на ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2000. З 2007 – доцент. каф. французької філології.

Читати далі >Смущинська Ірина Вікторівна

 • Останні зміни:
29.09.1962

Місце народження: м. Комунарськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1979 вступила на ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. 1990–93 – асп., 1998–2001 – докторант Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1998–2004 – доцент., 2004 – професор. каф. французької філології.

Читати далі >Соболєва Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
23.05.1972

Місце народження: м. Київ.
У 1995 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київського ун-ту, у 1999 – вищу школу комерції у м. Рен (Франція). В Київ. ун-ті з 2009 р. асист. каф. французької філології. 2011 р. стажувалася в університеті м. Тур за напрямом «Викладання французька як іноземна мова».

Читати далі >Угрин Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
24.08.1984

Місце народження: м. Київ.
Закінчила магістратуру і аспірантуру при каф. французької мови, магістратуру і докторантуру Університету імені Поля Валері – Монпельє ІІІ (Франція). Асистент кафедри французької філології Інституту філології з 2011 року, доктор Університету імені Поля Валері – Монпельє ІІІ (2011 р.).

Читати далі >Чистяк Дмитро Олександрович

 • Останні зміни:
22.08.1987

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив магістратуру та аспірантуру при кафедрі французької філології. Асист. каф. французької філології Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Читати далі >Ярошевська Марія Олександрівна

 • Останні зміни:
17.04.1987

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила магістратуру і аспірантуру при кафедрі французької мови. Асист. каф. французької філології Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи