ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чепак Валентина Василівна

01.07.1970

Місце народження: с. Скрипчин Козелец. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи, доцент.

1992 – закінчила ф-т інозем. мов Ніжин. держ. пед. Ін-ту ім. М.В.Гоголя;у 1995 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. та на постійній роботі на ф-т і соціології та психології: 1996-2000 – асист., 2001 – доц. каф. галузевої соціології, заст. декана з наук. роботи. 2003-2006 - доц. каф. заг. соціології, заст. декана з наук. роботи. З червня 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. Відносин, з 2013 р. професор кафедри галузевої соціології. 1996 - канд. дис. «Управління освітою як соціологічна проблема», 2012 – докторська дисертація. 1997-99 – стипендіат КМ для молодих науковців. 2002-05 – Вчен. секретар Експертної ради ВАК України з філос., соціол. і політ. наук. Чл. наук.–метод. комісії з соціології МОН України. Чл. редколегії журн. «Вісник Київського ун-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка». 2006-08 – чл. спец. вчен. ради по захисту канд. дис. Класичного приватного ун-ту (м. Запоріжжя). Нагороди: почесна грамота МОН України (2009), відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2009).Автор 50 наук. праць. Осн. праці: Загальноосоціол. теорія. Науково-метод. та інформаційні матеріали. Навч. посіб. К., 1998 (у співавт.); Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського сусп-ва:Монографія. К., 2004 (у співавт.); Соціол. енциклопедія. К., 2008 (у співавт.); Соціологія освіти. Навч. посіб. Запоріжжя, 2009 (у співавт. ).

Автор: Н.М.Цимбалюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи