ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лукашевич Микола Павлович

22.07.1942

Місце народження: ст. Грязі, Липецька обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив Київ. Ін-т інженерів цивільної авіації, електро-техн. ф-т (1969). В 1978 асп-ру Вищої комсомол. школи при ЦК ВЛКСМ (Центральний комітет Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді)(1977). З 2001 проф. каф. галузевої соціології, ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 1979 - канд. дис. «Устойчивость трудовых коллективов всесоюзных ударных комсомольских строек». В 1989 – докт. дис. “Виробнича адаптація молоді в умовах перебудови”. Напрями наук. діяльності: соціологія особистості, соціологія виховання, соціологія масової комунікації, соціологія праці, соціологія економіки, соціологія карєри. Автор теорії адаптивно-розвиваючої соціалізації, обгрунтував сутність соціології кар’єри та її місце в системі соціол. знання, розробив адаптивно-соціалізаційну концепцію соц. роботи, теорет. засади самоменеджменту ділової кар’єри, запропонував адаптивно-розвиваючу модель її здійснення. Акад. Укр. академії політ. наук з 1997. Чл. редколегій часописів “Нова парадигма” (м. Запоріжжя) з 2001; “Персонал” з 1995; “Соціологія: теорія, методи, маркетинг” з 1997; «Соц. робота в Україні». Чл. спец. вчен. ради Ін-ту вищої освіти АПН України по захисту дис. із спец. «Соціальна філософія»(з 2001); чл. спец. вчен. ради Одес. нац. юрид. академії по захисту дис із спец. «Історія політичних вчень»( з 2001); чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. 2001; чл. Вчен. ради Ін-ту вищої освіти АПН України з 2001. Почесний д-р МАУП, відмінник освіти України. Автор 355 наук. публікацій. Осн. праці: Молодежь и труд: проблемы производственной адаптации. Харьков, 1987; Производственная адаптация молодежи: сущность, функции, управление. К., 1990; Теория и практика самоменеджмента. К., 2002 ; Соціологія кар’єри. Харків, 1999; Социология труда К., 2001; Введение в социологию. К., 1996 (у співавт. ); Социология. Учебное пособие. К., 2002 (у співавт. ); Спеціальні та галузеві соціол. теорії . К., 1999 (у співавт. ); Теорія і методи соціальної роботи. К., 2003 (у співавт. ); Антологія соціальної роботи в 7-и книгах. К., 2002-2003(у співавт. ). Л-ра: Соціологія: Короткий енциклопедичний словник.К.,1998; Соціологія: терміни, поняття, персоналії. К., Львів, 2002.

Автор: Ю.І.Яковенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи