ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ручка Анатолій Олександрович

20.01.1940

Місце народження: м. Темрюк, Краснодар. край, Росія.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1967; асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1970). Канд. дис. «Соціологічні аспекти соціальної норми» (1972), д-р філос. наук. 1991–2006 очолював відділ соціології культури та масової комунікації, 1998–2001 в. о. заст. дир., гол. наук. співроб Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті очолював з 1998 філію Ін-ту соціології НАН України на ф-т і соціології та психології, читав спецкурси з соціології. З 2007 працює за сумісн. на ф-ті соціології ун-ту. 2003–05 очолював журі студ. олімпіад з соціології, які проводяться під егідою МОН України. Коло наук. інтересів: історія і теорія соціології, соціологія культури, соціокультурний аналіз, ціннісна проблематика, соціологія демократії, медіа-дослідження. Майже з усім зазначених напрямів розроблені навч. програми, які викладаються автором у київських вузах. Акад. Укр. Академії політичних наук (1994), почесний д-р МКА (Міжнародна Кадрова Академія, 2000). Лауреат премії ім. М.С.Грушевського Президії НАН України (2001). 1992–95, 2005–08 – чл. Експертної ради з філософії, соціології та політології ВАК України. Чл. редколегій часописів і зб. наук. праць: “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”, “Вісник Київ. ун-ту . Соціологія. Психологія. Педагогіка”, “Вісник Львівського ун-ту. Серія соціологія”, “Мультиверсум. Філос. альманах”, “Нова парадигма”, “Культура і сучас.сть”, “Персонал”, “Соц. політика і соц. робота”, “Чорнобиль і соціум”. Автор, співавтор і наук. ред. 17-ти індивід. й колективних наук. монографій та 5-ти навч. посіб. Осн. праці: “Социальные ценности и нормы” К., 1976; “Соціокультурні ідентичності та практики” К., 2002; “Очерки истории социологической мысли ” К., 1992; “Курс історії теорет. соціології” К., 1995; “Соціологія” К., 1999, 2003, 2005, 2008; “Основи демократії” К., 2002; “Соціологія культури в новому тисячолітті; К., 2002; “Соціол. теорія: традиції та сучасність” К., 2007. Л-ра : “Соціологія: короткий енциклопедичний словник” (1998), “Хто є хто в західній та вітчизн. й соціології” (1999), “Соціологія: терміни, поняття, персоналії” (2002).

Автор: Ю.О. Тарабукін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи