ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Туленков Микола Васильович

21.03.1950

Місце народження: м. Славута Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Засл. прац. освіти України (2006 р.). В 1967 р. закінчив Львів. держ. ін.-т фіз. культури; в 1984 р. – Вищу парт. школу при ЦК КПУ, в 2005 – Міжрег. акад. управ. персоналом. Розпочав працювати тренером-викладачем Славутської ДЮСШ в 1967 р. З 1975 р. по 1989 р. перебував на різних адмін. посадах у гром. організ. України. З 1989 р. по 1992 р. навчався в асп-рі Акад. сусп. наук і соц. управління (м. Софія, Болгарія) та Російської акад. управління (м. Москва). З 1992 р. на наук.-педагог. роботі: 1992-1996 – ст. викладач, доцент каф-ри управління Нац.ун-ту фіз. вихов. і спорту України; 1996-1997 – ген. дир. Міжн. кадрової акад.; 1997-2001 – зав. каф. соціології, проректор з наук.- метод. роботи, перший проректор Міжрег. акад. управ. персоналом; 2001-2010 – проректор з наук.- пед. роботи   Ін-ту підгот. кадрів держ. служби зайнятості України; з 2010 р. – проф. каф. галузевої соціології ф-ту соціології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. В 1992 р. захистив канд. дис. «Управлінська діяльність керівника колективу: соціально-психологічний аналіз», в 2010 р. докт. дис. «Організаційна взаємодія в соціальному управлінні». Розробив соціол. теорію організаційної взаємодії. Напрями наук. діяльності: актуальні проблеми загальної та галузевої соціології, соціології праці та зайнятості, соціології організацій та управління, соціології політики та економіки; теоретико-методологічні засади організаційної взаємодії в системах соціального управління транзитивного суспільства. Автор більше 450 наук. та навч.- метод. праць, серед яких 25 наукових монографій та 36 навчальних посібників, підручників і словників, підготовлених особисто та в співавторстві.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи