ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яковенко Юрій Іванович

26.03.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.

Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту(1974), докт-ру (1995). У 1990-97 працював в Ін-ті соціології НАН України: вчен. секретар (1990-92), пров. наук. співроб. (1995-97). З 1997 – зав. каф. галузевої соціології споч. ф-т у соціології та психології, а після реструктуралізації – ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1984 - канд. дис. «Поштове опитування: застосування в соціол. дослідженнях та шляхи вдосконалення»; 1996 – докт. дис «Проблема артефакту в соціології». Фахівець з теорії, методології, логіки соціол. досліджень. Створив концепцію артефактуальності емпіричного базису соціології. Вивчає вплив соц. чинників на інституціоналізацію різновидів людської діяльності. Дійсн. чл. Укр. академії політ. наук (з 2001); Академії соц. технологій та місцевого самоуправління РФ (з 2006); АН ВШ України (з 2008). Чл. правління САУ (Соціол. асоціація України) (з 2004); чл. президії Укр. біографічного тов-ва (з 2000); віце-президент Укр. філіалу Міжн. Ін-ту Сорокіна-Кондратьєва (з 2006), акад.-секретар відділення політології, соціології та права АН ВШ України (з 2008). Фахова рада з менеджменту організацій ДАК України – чл. (1999-2003); наук.-метод. комісія із соціології МОН України – заст. голови (з 1999); експертна рада ВАК України з філос., політ. та соц. наук – чл. (2000-03); Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. Д26.001.30 (з 1998, із 2003- гол.); Д26.229.01 (2004-2006); К17.127.02 (2006-2008); Д17.127.02 (з 2008). Чл. редколегій часописів: «Нова парадигма» (з 2000); «Укр. соціум» (з 2002); «Укр. варіанти» (1999-2000); «Соц. робота в Україні» (з 2003); «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки» (з 2004); «Вісник Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка» (з 1998); «Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка (серія соціологія)» (з 2007); «Соц. технології» - гол. ред. (1998-2003), заст. гол. ред. (з 2003); «Психологія та сусп-во » - заст. гол. ред. (з 2003); «Культура і сучасність» - заст. гол. ред. (1999-2003) та чл. редколегії (з 2003). Нагороджений почесною грамотою ВР України (2009). Автор бл. 120 наук. праць, зокрема, 4 монографій, 1 підруч., 2 навч. посіб. Осн. праці: Почтовый опрос в социологическом исследовании. Киев, 1988. (у співавт.); Введение в социальную когнитологию. К, 1992. (у співавт.); Артефакт в социологии. К., 1995; Соціологія освіти: Навч. посіб. Кн. 1-а. Київ-Запоріжжя, 2005. (у співавт.); Соціологія. Основи загальних, спеціальних і галузевих теорій: Підруч. К., 2008. (у співавт.).Нагороди: медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Почесна грамота Мін-во освіти України» (2000), «Відмінник освіти України» (2001).

Автор: Ю.О. Тарабукін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи