ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Генетики індивідуального розвитку науково-дослідна лабораторія Генетики індивідуального розвитку науково-дослідна лабораторія

Генетики індивідуального розвитку науково-дослідна лабораторія. У 1976 на основі групи науковців «Нуклеїнов. кислоти» (кер. – зав. каф. генетики і селекції Г.Д. Бердишев), яка із 1971 існувала на базі лаб. «Антимікробних синтетичних сполук»(кер. А.Ю. Вершигора) створено НДЛ «Генетики індивідуального розвитку» при каф. загальної та молекулярної генетики. Однією з гол. підстав для створення лаб. була актуальність тематики – дослідження евол. онтогенезу. Перший кер. НДЛ- Г.Д. Бердишев (1976-1985), у 1985-92 – доктор біологічних наук., професор С.М.Храпунов, у1992-98 – доктор біологічних наук., професор В.І. Тюленєв, у 1998-2007 – доктор біологічних наук., професор С.В. Демидов, 2007-2011 – к.б.н. Л.М. Лазаренко, 2011-2012 – Н.М. Топчій, з 2012 – ст.н.сп., к.б.н. О.В.Городна. В лаб. проводяться дослідження структурно-функціон. орг. хроматину та топології і метилування ДНК, структурних основ стабільного функціонування біосистем у мінливому середовищі, молекул.-генет. механізмів регуляції метаболічних процесів за допомогою різних імунокорегуючих препаратів, нейрогенезу Drosophila, мутаційних процесів в природ. популяціях Drosophila melanogaster, індивід. особливостей хромосомної нестабільності людини та оцінка індивід. розвитку онкологічних захворювань. Проводяться дослідження з генетики інтелекту людини та пошуку генет. маркерів архітектури кількісних ознак в популяціях. На сьогоднішній день в лаб. працює 14 співроб., серед яких 2 старш. наук. співроб., 2 мол. наук. співроб., 2 пров. інженери, 7 інженерів 1-ї і 3 – 2-ї категорії, 1 лаборант. В лаб. працюють 4 кандидат біологічних наук. співроб. лаб. проводять спільні наук. дослідження з Ін-тами НАН України та УААН міста Києва та ун-тами України, зокрема, Ін-том фізіології рослин і генетики НАН України, Ін-том молекул. біології і генетики НАН України, Ін-том агроекології УААН. З 2011 року НДЛ «Молекулярної біології та генетики». Колективні праці: Rozhok А., Belousov A., Procenko A., Zhuk O., Kozeretska I. Occurrence of P element in natural populations of Drosophila melanogaster in Ukraine. Dros.Inf. Serv. 2009. Nо 92; Демидов С.В., Топчій Н.М., Бердишев Г.Д., Гавриленко Т.І. Генетика постнатального онтогенезу. К., 2010; Мариненко Т.В., Демидов С.В. Генетичний моніторинг в контексті екологічної безпеки України // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: Монографія. Київ, ВПК «Експрес-Поліграф», 2012, с.266-281; DNA methylation // Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity / T.A. Redchuk, A.I. Rozhok, O.W. Zhuk, I.A. Kozeretska, T.A. Mousseau // Цитология и генетика. 2012. Т. 46, №1. С. 75-79; Vasylenko O.P., Pronina O.V., Rushkovsky S.R. Bystander effect in human lymphocytes incubated with irradiated mitochondrial DNA deficient yeast cells // Radioprotection. 2011. Vol. 46, No. 6. P.555-559.

Голинська Євгенія Львівна

  • Останні зміни:
01.04.1924

Місце народження: с. Вишняково Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1949 закінчила біол. ф-т з відзнакою, асп-ру (1952) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Окраска листьев как признак селекционного отбора» (1953). Працювала на каф. дарвінізму і генетики асист., старш. викл., а згодом доцент каф. генетики Київ. ун-ту з 1958 асистент, 1964 – ст. викладач, 1981-84 – доцент каф. генетики біол. ф-ту. У 1984 – 89 – старш. наук. співроб. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Керувала лаб. біол. активних речовин.

Читати далі >Конопліч Леся Олександрівна

  • Останні зміни:
28.05.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
. У 1968 закінчила біол. ф-ту Київ. ун-ту, каф. біохімії. В 1970 вступила до асп-ри Ін-ту біохімії ім. О.В.Палладіна АН УРСР. Кандидат дис. «Вивчення амінопептидази Aspergillus flavus»(1975). У Київ. ун-ті з 1982 – старш. наук. співроб. лаб. синтетичних антимікробних речовин біол. ф-ту, з 1985 – старш. наук. співроб. лаб. генетики індивід. розвитку, а з 1999 року – пров. наук. співроб. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Наук. інтереси полягали у вивченні білків тимусу – гістонів. Досліджувалися негістонов. білки, гістон Н1 та октамер гістонів тимусу теляти, також вивчався гідроліз гістонів та засоби стабілізації хроматину. Автор 48 наук. робіт, в т.ч. 1 монографії.

Читати далі >Костромин Олександр Павлович

  • Останні зміни:
11.03.1950- 09.10.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. В 1980 кандидат дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая система регуляций имунокомпетентных клеток» в Ін-ті туберкульозу та грудної хірургії МАН України; 1988 – докт. дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая реакция метаболизма лимфоцитов при развитии имунных реакций». Працював в Київ. ун-ті наук. співроб.(з 1985), старш. наук. співроб. (1988-95) НДЛ «Генетики індивід. розвитку». Наук. інтереси: вивчення молекулярно-генет. механізмів дії імунокоректорів на імунну систему. Автор 160 наук. праць.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи