ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Костромин Олександр Павлович

11.03.1950 - 09.10.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.

В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. В 1980 кандидат дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая система регуляций имунокомпетентных клеток» в Ін-ті туберкульозу та грудної хірургії МАН України; 1988 – докт. дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая реакция метаболизма лимфоцитов при развитии имунных реакций». Працював в Київ. ун-ті наук. співроб.(з 1985), старш. наук. співроб. (1988-95) НДЛ «Генетики індивід. розвитку». Наук. інтереси: вивчення молекулярно-генет. механізмів дії імунокоректорів на імунну систему.

 Автор 160 наук. праць.

Осн. праці: Изменение уровня цАМФ и цГИФ в иммунокомпетентных клетках при сенсибилизации и анафилактическом шоке у животных разного возраста // Геронтология и гериатрия. 1987. №5; Соединения типа фениламидазотиазолов – стимуляторы аденилатциклазнной активности Т- и В-лимфоцитов селезенки и тимоцитов мышей линии СВА // Проблемы общей и молекулярной генетики. 1989. вып. 8; Цитотоксическая активность лимфоцитов при лучевом поражении // Врачебное дело. 1991. вып.12.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи