ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білоус Володимир Васильович

12.08.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив КІБІ (1972). Канд. дис. «Совершенствование методов и средств крупномасштабных топографических съемок» (1989). У Київ. ун-ті: з 1976 мол. наук. співроб. НДС каф. геодезії та картографії, з 1990 асист., з 1992 доц. Викладає нормат. та спец. курси: «Радіоелектронна геодезія», «Фотограмметрія», «Фототопографія», «Прикладна фотограмметрія», «Аерокосмічні зйомки», «Дистанційне зондування Землі».

Наук. інтереси: фотограмметрія, геодезія, радіоелектронна геодезія, охорона і збереження пам’яток архіт. спадщини, прикладна фотограмметрія.

 Бл. 60 праць, зокрема: Фотограмметрія: Підруч. К., 1989 (у співавт.); Радіоелектронна геодезія: Навч. посібн. К., 2000 (у співавт.); Метод. посіб. з навч. топографічної практики для студентів геогр. ф-ту та відділення військ. підготовки. К., 1998 (у співавт.); Связь координат точек снимка и местности при панорамной фототеодолитной съемке. 1988; Геодезія. Статистична обробка та вирівнювальні обчислення результатів вимірювань: Навч. посіб. К., 2002. Автор 2 винаходів (авт. свідоцтво СРСР № 545864 «Способ получения изолиний рельефа на фотоснимке»). Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за розробку і впровадження в серійне вир-во командного приладу аерофотознімання. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи