ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бондаренко Едуард Леонідович

20.06.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив географічний та економічний ф-ти Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної захворюваності населення України» (1997), докт. дис. «Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень» (2008). З 1993 працює у Київ. ун-ті: інженер, 1997-2002 мол. наук. співроб. НДЛ картографії та геоінформатики, асист., з 2002 доц., з 2010 проф. Викладає дисципліни: «Топографія з основами геодезії та картографії», «Топографія з основами геодезії», «Телекомунікаційна картографія», «Орг. та управ. вир-вом», «Картографічне моделювання сусп.-геогр. процесів», «Телекомунікаційна картографія», «Еколого- та медикогеографічне картографування», «Телекомунікаційна картографія», «Навчальна топографо-геодезична практика». Наук. інтереси: геоінформаційне медико- та еколого-географічне картографування, картографічні ресурси інтернет, картографічне моделювання суспільно-географічних процесів, економіка картографічного підприємства.

Автор та співавтор 111 наук. праць у галузі геогр. картографії.

Осн. праці: Загальна медична географія. К., 1998 (у співавт.); Економіка та організація картографічного виробництва. К., 1999; Автоматизація картографічних робіт. К., 2000; Картографічні ресурси Інтернет. 2001 (у співавт.); Організація та управління виробництвом. К., 2005; Геоінформаційне еколого-географічне картографування: Монографія. К., 2007. Члан ред.. колегії зб. наук. праць «Часопис картографії». Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи