ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чернін Валентин Михайлович

29.09.1933

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Працював 1950 техніком-геодезистом в Ін-ті «Укрдіпрогаз». Закінчив 1953 Київ. топографічний технікум, 1963 каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, 1966 заочно асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Некоторые особенности мелкомасштабного морфометрического картографирования» (1967). 1953–64 – технік, інженер, нач. партії у польових топографічних загонах Гол. Управ. Геодезії та картографії при РМ СРСР та Рад. армії, п-вах Мінавтошлях України і експедиціях Київ. ун-ту. Працював у Секторі географії АН УРСР (нині Ін-тут географії НАН України). Брав участь у створенні Нац. атласу України («Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР», 1978). У Київ. ун-ті 1969-77: доц. каф. геодезії та картографії, заст. декана географічного ф-ту заочного навчання. Значну увагу приділяв впровадженню в картографію мат. методів і засобів обчисл. техніки. Наук. кер. госпдоговірних наук.-досл. розробок, кошти від яких спрямував на створення найпершого в Київ. ун-ті студент. залу персональної обчисл. техніки. У 1977 перейшов у Київ. Ін-т геології й розробки паливних копалин Мін-ва нафтової пром-ті СРСР. Працював зав. лаб. алгоритмізації процесів обробки матеріалів дистанційної інформації; над розробкою, випробуванням на практиці та впровадженням нових методів і засобів косм. знімання при картографуванні та вивченні нафтогазоносних р-нів СРСР. З 1985 на посаді доц. каф. техніки, технології та методів дистанційного зондування Землі Ін-ту підвищення кваліфікації Мін-ва геології СРСР, 1991–95 проф. каф. дистанційних методів в геології, старш. наук. співроб. Укр. наук.-досл. і проектно-дослідницького ін-ту з прогнозування і дистанційного зондування агроресурсів у відділі дистанційного зондування, в Ін-ті статистики Держкомстату України (до 1999).

Автор бл. 70 наук. праць, присвячених картографічному методу досліджень та дистанційному зондуванню Землі. Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип. 13. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи