ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Григоренко Анатолій Григорович

18.06.1936 - 19.11.1999

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1960 Харків. гірничий ін-т, шахтобудівельний ф-т. 1966-69 навчався на мех.-мат. ф-ті Дніпропетр. ун-ту. Канд. дис. «Фізико-геодезичні методи спостереження за рухами земної поверхні» (1965). 1961-63 працював топографом Полтав. геофіз. експедиції, наук. співроб. Полтав. гравіметричної обсерваторії АН СРСР. 1966-69 асист. у КІБІ, доц. Дніпропетр. інженерно-будівельного ін-ту, 1969-71 старш. наук. співроб. НДІ будівельних конструкцій Держбуду СРСР, нач. маркшейдерсько-картографічного відділу об’єднання «Укрнафта». У Київ. ун-ті 1971-95: старш. наук. співроб., провід. наук. співроб., гол. наук. співроб. НДЧ, з 1989 д-р техн. наук, з 1990 проф., 1991-95 зав. каф. геодезії та картографії. Викладав курси: «Математична обрбка вимірювань», «Інженерна геодезія». Наук. інтереси: інж. геодезія та картографія, зокрема дослідження геодинамічних процесів, мат. обробка результатів геодез. вимірювань. Активно працював в комісії з експертизи споруд Києво-Печерської Лаври.

 Автор бл. 60 наук. і наук.-метод. праць, 6 монографій, 5 підруч., навч. посіб. Підготував 1 канд. наук. Осн. праці: Геодезическое обслуживание строительно-монтажных работ. М., 1973 (в соавт.); Статистические методы при разведке недр. М., 1974; Математическая обработка геодезических измерений. М., 1978; Инженерная геодезия. М., 1988 (в соавт.); Измерения смещений оползней. М., 1988. Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2006. Вип. 11. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи