ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Харченко Андрій Семенович

01.11.1908 - 17.05.1985

Місце народження: м. Ананьїв, тепер Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1930 відділення землевпорядкування Одес. с.-г. ін-ту. 1930–33 працював: нач. партії, гол. інженер Держземтресту Каракалпацького Наркомзему (м. Турткуль, Узбекістан), інженер-проектувальник (1933) Моск. обласного управ. землевпорядкування, з 1934 наук. співроб. Всесоюз. НДІ орг. території. З 1938 асист. каф. складання і редагування карт (Моск. ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки і картографії), з 1938 навчався в асп-рі ін-ту. Канд. дис. «О некоторых вопросах физической картографии» (1946). Під час ВВВ нач. картоскладального цеху картографічної фабрики (м. Тбілісі, Грузія), водночас викладав картографію у топографічному технікумі та на курсах картографів Пд. картографо-видавничого п-ва Гідрографічного управ. Військ.-Морськ. Флоту СРСР. 1946–51 доц., очолював каф. картографії Новосибірського ін-ту інженерів геодезії, аерофотозйомки і картографії. У Київ. ун-ті 1954-80: зав. каф. геодезії та картографії, з 1969 проф., 1958-60 декан географічного ф-ту. Викладав курси: «Загальнотеоретичні основи картографії», «Історична картографія», «Основи наукових досліджень», «Технологія складання карт», «Топографія з основами геодезії», «Комплексне тематичне картографування». «Автоматизація картографічного виробництва», «Картометрія», «Дистанційне зондування Землі». Досліджував заг. питання теорії картографії, класифікацію геогр. карт; теорію та практику тематичного та комплекс. атласного картографування; морську картографію; історію картографії, особливості дрібномасштабного морфометричного картографування. Засновник київ. наук. школи тематичного та комплекс. атласного картографування України. Один із засновників 1964 Сектору географії АН УРСР (з 1991 – Ін-т географії НАН України).

Автор понад 100 наук. праць.

 Осн. праці: Комплексное географическое картографирование Украинской ССР: Доклад по совокупности опубликованных научных работ, представленных на соискание ученой степени д-ра геогр. наук. К., 1965; Топография с основами геодезии: Учебник. М., 1986 (в соавт.); Географія Київської області: Атлас / За ред. Харченка А.С. К., 1962; Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР: Атлас / За ред. Харченка А.С. К., 1978; Атлас Київської області / За ред. Харченка А.С. К., 1980, 1985. Вчен. секретар та віце-президент Геогр. тов-ва УРСР (1964-80). Почесний член Геогр. тов-ва СРСР (1975). Організатор 4 наук. конф. (1963, 1965, 1968, 1969), присвячених створенню Нац. атласу України. Був головою та чл. ред. рад журн.: «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», «Вісник Київського університету. Географія». Нагороджений 3 бойовими та 3 ювілейними медалями; Почесними грамотами Президії Геогр. тов-ва СРСР «За большие заслуги перед советской географией и Геогр. обществом СССР» (1977, 1978). Відмінник геодезії та картографії (1943). Ім’я науковця вміщено у «Книгу Почета Киевского ордена Ленина государственного университета им. Т.Г. Шевченко» (1982). Л-ра: Видатний український картограф. До 100-річчя від дня народження А.С. Харченка // Шевченко В.О., Палієнко Л.О., Любченко В.Є. К.-Вінниця, 2008; Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічна енциклопедія України: В 3 тт. К. 1989.1990.1993. Т.3; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К. 2005; Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917-1992). Библиографический справочник: В 3 тт. СПб. 1993.1994.1995. Т.2. 3. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи