ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курач Тамара Миколаївна

27.02.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «картограф, викл.», 2001 асп-ру відділу картографії Ін-ту географії НАН України. Канд. дис. (наук. кер. чл.-кор. НАН України проф. Л.Г. Руденко) «Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)» (2003). 1992-2005 інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України. З 2005 асист. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, з 2009 доц.

Читає курси: «Проектування та складання карт», «Геосистемне картографування», «Космічна картографія», «Тематичні карти», «Дистанційне зондування Землі». Наук. інтереси: тематичне картографування, застосування матеріалів дистанційного зондування Землі для складання й дослідження карт.

Автор 20 наук. праць. Осн. праці: Дослідження демографічних характеристик в Україні. К., 2003. Дистанційне зондування Землі з основами фотограмметрії. К., 2011 (у співавт). 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи