ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нечипоренко Геннадій Лесьович

28.04.1963

Місце народження: с. Синява Рокитнянського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Закінчив 1983 Київ. топографічний технікум зі спец. «геодезія». З відзнакою закінчив 1988 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР (відділ геогр. картографування). Канд. дис. «Картографія соціально-економічних зв’язків великих міст (на прикладі обласних центрів України)» (1994). 1991–95 мол. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1995–98 асист. каф. геодезії та картографії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Читав нормат. та спец. курси: «Автоматизація картографічних робіт», «Картографічний метод дослідження», «Косм. картографія».

 Автор 30 наук. праць.

Наук. інтереси: геоінформаційне картографування, застосування картографічного методу дослідження. Осн. праці: Сучасні ГІС – технології у тематичному картографуванні. К., 1998 (у співавт.); Останні здобутки медико-екологічного картографування в Україні. К., 1996 (у співавт.); Перспективи гІС–освіти в Україні. К., 1996 (у співавт.); Установи та організації, що займаються проблемами навколишнього середовища в Україні: Довідник. К., 1997 (у співавт.). Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 1999. Вип. 3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2005. Вип. 10.

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи