ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приседько Владислав Леонідович

24.07.1947

Місце народження: с.Ярославка Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1970 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) «Картографическое обеспечение развития минерально-сырьевой базы агрохимического сырья для производства минеральных удобрений» (1983). У Київ. ун-ті 1970-77: інженер, мол. наук. співроб., нач. палеогеографічної експедиції НДС каф. геодезії та картографії. З 1999 доц. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту. Читає курси: «Картознавство», «Тематичні карти», «Атласне картографування», «Суспільно-геогорафічна картографія». Викладав курс лекцій в Ін-ті бізнесу та технологій. 1977–87 – мол. наук. співроб., наук. співроб. Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. 1991 присуджено звання старш. наук. співроб. 1987-99 в Ін-ті геол. наук НАН України – зав. картографічним бюро, старш. наук. співроб. Наук. інтереси: питання атласного і тематичного картографування. Брав участь у підготовці до видання Атласу природ. умов та ресурсів України. Займався складанням фундамент. картографічних творів: Атлас літолого-фаціальних та палеогеографічних карт України (160 карт); Атлас геол.-геофіз. карт шельфу Гвінейської респ. (67 карт); комплекс геолого-економических карт України (120 карт). Автор понад 80 наук. праць, 2 монографій у співавт. Публікувався в Іспанії, Австрії, Нідерландах, Швеції США, країнах СНД. Осн. праці: Картографическое обеспечение комплексных социально-экономических программ развития регионов страны. К., 1979; Геологическая картография: исторические и методологические аспекты. К., 1991; Комплекс карт геолого-экономической оценки минерально-сырьевой базы черной и цветной металлургии, чернорудной, горнохимической промышленности, промышленности строительных материалов Украины (1983 - 1992).

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2003. Вип. 8; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип. 13. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи