ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сердюков Віктор Михайлович

07.06.1925 - 07.01.2002

Місце народження: м.Харбін, Манчжурія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1950 Моск. ін-т інженерів геодезії і картографії, 1963 Моск. ін-т землеустрою, геодез. ф-т, асп-ру КІБІ. Канд. дис. «Аерофотогеодезичні методи інженерних пошуків» (1962). У 1970 р. захистив докторську дисертацію. Викладав 1955-60 у Київ. топографічному технікумі. У Київ. ун-ті на каф. геодезії та картографії: 1976-91 проф., з 1980 зав. каф Працював у КІБІ: асист., доц., з 1973 проф. каф. автоматизації геодез. вимірювань. Засновник та лідер наук. школи інж. геодезії та фотограмметрії. Викладав курси: «Фотогранометрія», «Математична обробка геодезичних вимирів». Сфера наук. досліджень: застосування аеро- і космозйомки у вишукуванні та проектуванні інж. споруд, дослідження динаміки зсувів, явищ просідання та ін. несприятливих рельєфоутворюючих процесів (інж. фотограмметрія); розвиток теорії й методики оцінки та техн. контролю якості робіт, вдосконалення геодез. і фотограмметричних приладів (окремі конструктивні вирішення); проблеми автоматизації в інж. фотограмметрії; обґрунтування стереофотограмметричних побудов і зйомок та підвищення їх точності при розв’язанні інж. задач.

Автор 130 наук. праць, 15 навч. посіб. та монографій. За кер. С. розроблено п’ятимовний словник з дистанційного зондування Землі. Підготував 4 канд. наук. Осн. праці: Методические указания по фотограмметрической съемке архитектурных памятников. М., 1977 (в соавт.); Фотограмметрия. М., 1983; Аэрокосмические методы географических исследований. К., 1987 (в соавт.); Прикладная фотограмметрия. К., 1993 (в соавт.). Учасн. бойових дій у ВВВ. Нагороджений орденами: Великої Вітчизняної війни І ступеня, Слави ІІ, ІІІ ступенів, медаллю «За відвагу». За винахід геодез. приладу удостоєний Срібної медалі ВДНГ СРСР (1984). Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічна енциклопедія України: В 3 тт. К., 1989; 1990; 1993. Т.3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 1999. Вип. 3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2005. Вип. 10. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи