ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевченко Віктор Олексійович

19.09.1949 - 05.03.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту. 1975–95 працював в Ін-ті географії НАН України, де заочно закінчив 1983 асп-ру. Канд. дис. (наук. кер. д-р геогр. наук, проф. А.П. Золовський) «Системное картографирование онкологической заболеваемости населения (на примере Украинской ССР)» (1983); докт. дис. «Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України» (1997). Працював у напрямах медико-геогр. та комплекс. атласного картографування: розробив і склав Атлас злоякісних пухлин серед населення України (1986); уклав окремі карти Атласу Донецької обл. (1982), Атласу захворюваності злоякісними пухлинами населення окремих країн-членів РЕВ (1983); Атласу туриста Українських Карпат (1987); Атласу Чернігів. обл. (1991); співавтор стінних навч. карт для сш: «Україна. Рослинний та тваринний світ» (1995) та «Україна. Лісопромисловий комплекс» (1996). Брав участь у розробці територ. комплекс. схем охорони природи Донецької обл. (1986-88), м. Запоріжжя (1989-991). Працював у колективі авторів з розробки концепції ризику зараження населення окремими інфекціями, що набуло втілення в атласі «Риск заражения населения сибирской язвой, столбняком, аскаридозом, туляремией, лептоспирозом в УССР» у 25 т.-випусках (за кількістю областей України) у 1989. Брав участь у підготовці нац. доповідей про стан природ. навкол. середовища в Україні 1992 та 1994. У 1989 визначив точку геогр. центру України в смт Добровеличківка Кіровоград. обл., де у 1991 було встановлено пам’ятний знак. 1992–95 працював у складі Міжвідомчого Антарктичного Комітету (нині Укр. Антарктичний Центр). Викладав геогр. дисципліни у КДПІ ім. М. Горького у 1983–86; Ніжинському пед. ін-ті ім. М. Гоголя у 1987-1992; Київ. військ. гуманіст. ін-ті (1994–96). У Київ. ун-ті: з 1995 зав. НДЛ геодезії, картографії та фотограмметрії геогр. ф-ту; з 1998 проф. каф. за сумісн. З 1998 чл. спец. ради по захисту дис. Київ. ун-ту (з 2001 заст. голови ради, з 2006 голова ради); з поч. 1999 чл. експерт. Ради з геогр. наук ВАКу України. Осн. праці: Медико-географическое картографирование территории Украины. К., 1994; Загальна медична географія світу. К., 1998 (у співавт.); Тричі перший (видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський). К., 2003; Центризм та центричність в географії. К., 2006; Дивосвіт геозображень. К., 2007. З 1999 представник України в Комісії з теорет. картографії Міжн. картографічної асоціації (ICA). У 1993 обраний чл.-кор. Укр. екол. Академії, у 2000 акад. Міжн. Моск. Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства. Нагороджений Золотою медаллю Виставки досягнень нар. госп-ва СРСР за розробку концепції ризику зараження населення окремими інфекціями, що набуло втілення в атласі (1991), дипломом Геогр. тов-ва СРСР «За видатні праці в галузі географічних наук» (1991), відзнакою «Золотой компас» Моск. Міжн. Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства (2004), «Відмінник вищої освіти» (2008). Почесний громадянин смт Добровеличківка.

Автор понад 410 наук. праць, у т.ч. 13 монографій, 9 навч. і навч.-метод. посіб., 1 підруч. Автор декількох статей у І і ІІ томах «Географічної енциклопедії України». Підготував 6 канд. наук та 1 доктора наук. Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Келлер А.А. Медицинские географы. СПб., 2003. 

Автор: А.М. Молочко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи