ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геофізики кафедра Геофізики кафедра

Каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин створена в 1944. З 1993 перейменована в каф. геофізики. Каф. керували: акад. В.О. Сельський (1944-45), доц. І.А. Балабушевич (1946-48), проф. В.М. Головцин (1948-61), доц. М.Ф. Скопіченко (1962-76), проф. М.І. Толстой (1976-81), проф. Ю.В. Тімошин (1981-92), проф. Г.Т. Продайвода (1992-2002), проф. С.А. Вижва (з 2002). Наук. напрями досліджень: геофіз. моніторинг небезпечних геол. процесів та екол. стану середовища (проф. С.А. Вижва); геофіз. дослідження при пошуках корисних копалин і вивченні верхньої частини розрізу (доц. М.В. Рева, доц. А.В. Сухорада, доц. П.І. Грищук, доц. І.І. Онищук); геоакустика (проф. Г.Т. Продайвода, доц. І.В. Віршило); геофіз. дослідження свердловин (проф. В.М. Курганський, проф. Карпенко). Наук. школи каф.: сейсмічна голографія (проф. Ю.В. Тімошин); сейсмоакустика (проф. Г.Т. Продайвода); геоінформатика (проф. С.А. Вижва, проф. М.Н. Жуков, проф. В.М. Курганський, проф. Г.Т. Продайвода). Склад каф.: 4 доктори наук та 6 канд. наук. Каф. співпрацює з установами: Ін-том геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, УкрДГРІ, держ. регіон. геол. п-вом «Укргеофізика», Казенним п-вом «Кіровгеологія», Пн Держ. регіон. геол. п-вом «Північгеологія», ДП КІІВД «Енергопроект», Київ. геологорозвідувальним технікумом та ЗАТ концерном «Надра». Каф. має угоди про співроб-во з Асоціацією досліджень свердловин (АИС) – Росія, Європ. асоціацією геовчених та інженерів (EAGE), Ін-том геології і геофізики СВ РАН (Росія), Тов-вом геофізиків-розвідників (SEG), Карагандинським держ. техн. ун-том (Казахстан). Видано навч. посіб.: Продайвода Г.Т. Теорія і задачі механіки суцільного середовища. 1998; Продайвода Г.Т., Вижва С.А. Математичне моделювання геофізичних параметрів. 1999; Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики. 2001; Продайвода Г.Т. Акустика текстур гірських порід. 2003; підручники: Екологічна геологія / М. М. Коржнєв, С. А. Вижва, О. Є. Кошляков та ін.; Основи геофізики / М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, А.В. Сухорада, В.П. Степанюк. 2006; Сейсморозвідка / Г.Т. Продайвода, О.А. Трипільський, С.С. Чулков. 2008; монографії: Курганський В. М. Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу. 1999; Гура К.О., Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. 2000; Алексеев А.П., Продайвода Г.Т. Акустическая анизотропия горных пород. 2002; Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. 2004; Вижва С.А., Винниченко О.Б., Кендзера О.В. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. 2008. Випускниками каф. геофізики захищено дисертації: 4 доктори філософії (PhD), 151 канд., 34 докт.
М.В. Рева, П.І. Грищук

Антонюк Євген Іванович

 • Останні зміни:
24.08.1922- 08.05.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Геофізик. Закінчив 1941 Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював фотографом Казахського геол. управ. (м. Семипалатинськ). На поч. ВВВ курсант військ. уч-ща, згодом на фронті: 1942-43 ком. взводу, 1943-44 зам. ком. маршової батареї, 1945 пом. нач. штабу полку по розвідці, 1945 нач. штабу артдивізіону, 1945-46 ад’ютант ком. артилер. бригади. Закінчив з відзнакою 1951 Київ. ун-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 07.1951-09.1951 в.о. декана геологічного ф-ту, 1954-58 асист., 1959-62 старш. викл., 1963-85 доцент. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1963-67 заст. декана з заочного навчання. Кандидат дис. «Гравитационное поле северо-западных окраин Донбасса и его геологическая интерпретация» (1954).

Читати далі >Балабушевич Іларіон Аркадійович

 • Останні зміни:
25.12.1913- 05.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
1935 закінчив Київ. гірничо-геол. ін-т (каф. геофіз. методів розвідки геол. ф-ту). У Київ. ун-ті: 1946-48 в.о. зав. геофізичних методів розвідки корисних копалин каф., 1948-50 доцент., 1952-55 зав. відділом геофізики Астрономічної обсерваторії та кер. наук. теми з вивчення гравітаційного та магнітного поля України та його фізико-геол. інтерпретації.

Читати далі >Бахмутов Володимир Георгійович

 • Останні зміни:
28.08.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 професор. за сумісн. на геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Безродна Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
15.07.1964

Місце народження: м. Умань, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1986 Київ. ун-т. З 1986 у Київ. ун-ті: інженер ІІІ (1986-91), ІІ (1991-93) та І (1993-2002) кат. геофізики каф., 2002-2008 провід. інженер; 2008-08 мол. наук. співроб., 2008-10 – науков. співроб., з 2011 - ст. наук. співроб. лаб. Теорет. та прикладної геофізики геологічного ф-ту. З 2011 – заст. декана з наук. Роботи, з 2013 – заст.директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи.

Читати далі >Безродний Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
10.04.1961

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1986 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Пн. держ. регіон. геол. п-ва «Північгеологія» на інж. посадах. У Київ. ун-ті: з 07.1997 інженер І кат., з 12.1997 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2002 асист. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Вижва Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Читати далі >Головцин Василь Миколайович

 • Останні зміни:
20.06.1905- 22.10.1968

Місце народження: с. Острецово Сретенської волості Галицького пов. Костром. губ., тепер Полкінський р-н Костром. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 Свердловський гірничий ін-т (РФ), в якому 1933 створив каф. геофіз. методів розвідки, яку очолював до 1948. У Київ. ун-ті 1948-61 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (нині геології родовищ корисних копалин каф.) геологічного ф-ту.

Читати далі >Готинян Василь Степанович

 • Останні зміни:
15.06.1939

Місце народження: с. Долинське Ананьївського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
З відзнакою закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті на геофізики каф. на посаді доцент. за сумісн. (1982-99).

Читати далі >Грищук Павло Іванович

 • Останні зміни:
19.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985-86 працював оператором ЕОМ у Комплексній геофіз. експедиції Вир-ва геол. об’єднання «Північукргеологія». 1986-88 служив у ЗС. Закінчив з відзнакою 1993 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1993-94 інженер І кат., 1994-96 зав. лаб., 1996-2000 асист., з 2000 доцент., 2004-07 докторант. З 1996 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Гузій Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.10.1958- 14.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив 1981 Київ. ун-т зі спец. «інженер-геофізик». У Київ. ун-ті: 1977-79 лаборант, 1979 старш. технік, 1980-85 інженер НДЧ, 1985-94 зав. навч. лаб. каф. геофізики, 1994-2000 асист., 2000-07 доцент. геофізики каф.

Читати далі >Гура Костянтин Олексійович

 • Останні зміни:
25.05.1925- 23.11.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою 1950 Київ. ун-т, 1953 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті на каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин геологічного ф-ту: 1951-54 асист., 1954-56 старш. викл., 1956-88 доцент., 1972-74 в.о. зав. каф., 1988-98 професор. геофізики каф., 1998-2000 гол. та 2000-01 провід. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Кендзера Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
22.05.1948

Місце народження: м. Сокаль, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: член-кор. НАН України, старший науковий співробітник.
Закінчив 1971 фіз.-мат. ф-т Дрогобицького держ. пед. ін-ту, асп-ру 1979 Ін-ту фізики Землі АН СРСР (м. Москва). У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті з 1998 доцент. за сумісн., очолює філіал каф. геофізики при Ін-ті геофізики НАН України. Чл.-кор. НАН України, заст. акад.-секретаря Відділення наук про Землю НАН України (2015).

Читати далі >Коболев Володимир Павлович

 • Останні зміни:
31.08.1949

Місце народження: м. Ківерці, Волинська обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
З відзнакою 1968 закінчив Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював техніком-оператором Київ. геофіз. комплекс. експедиції Мінгео УРСР. Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1976 асп-ру ун-ту геол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1976-78 заст. секретаря комітету комсомолу, 1978-81 зав. лаб. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Колосов Олександр Леонідович

 • Останні зміни:
25.10.1938- 19.07.2001

Місце народження: м. Грозний, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1961 Грозненський ордена Трудового Червоного Прапору нафтовий ін-т, 1966 асп-ру Моск. ін-ту нафтохімічної та газової пром-сті ім. І.М. Губкіна. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР: 1966-69 мол. наук. співроб., 1969-86 страш. наук. співроб., 1986-2001 зав. відділом автоматизації геофіз. досліджень. 1975-78 викладав у Київ. ун-ті курс лекцій з геофіз. досліджень свердловин.

Читати далі >Коровніченко Євген Герасимович

 • Останні зміни:
13.03.1926- 23.07.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Півстоліття працював у Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1949-55 асист., 1955-61 старш. викл., 1961-62 в.о. доцент., 1962-99 доцент.

Читати далі >Кузьменко Павло Миколайович

 • Останні зміни:
12.09.1983

Місце народження: м. Гребінка, Полтавської обл.
Науковий ступінь: кандидат геол. наук.
Остання займана посада: доцент.
Кузьменко Павло Миколайович (нар. 1983), кандидат геол. наук, асистент, геофізик. Закінчив 2006 геологічний факультет Київ. ун-ту. З 2009 працює на каф. геофізики Київ. ун-ту: асист. (2009–2015), з 2009 – доцент. З 2009 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Кулік Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.03.1941- 16.11.2011

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1963 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на каф. геофізики з 2006 професор. за сумісн.

Читати далі >Курганський Валерій Микитович

 • Останні зміни:
02.05.1940

Місце народження: м. Курськ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Грозненський нафтовий ін-т. 1962-65 працював мол. наук. співроб. у Грозненському нафтовому НДІ, 1968-70 старш. наук. співроб. в Укр. НДІ нафтовидобувної промисловості. У Київ. ун-ті: 1970-96 доцент., з 1996 професор. геофізики каф. Започаткував у Київ. ун-ті наук. напрямок в галузі геофіз. методів дослідження свердловин.

Читати далі >Лісний Георгій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1986 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1986-92 асист., 1992-94 доцент.

Читати далі >Онищук Віктор Іванович

 • Останні зміни:
12.01.1984

Місце народження: с. Бортничі, Бориспільського р-ну, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри геофізики.
Геофізик. Закінчив 2007 магістратуру геол. ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «Геофізика», 2010 асп-ру каф. геофіз. 02.2011-08.2011 – м.н.с. НДЛ теоретичної і прикладної геофізики., 09.2011-06.2018 – асист. каф. геоінформатики, з 07.2018 – доц. каф. геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2016-2019 рр. – заступник директора з практик.

Читати далі >Онищук Іван Іванович

 • Останні зміни:
30.09.1955

Місце народження: с. Старий Остропіль, Старокостянтинівського р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1978 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1992-94, 2001-02 провід. інженер, 1994-2000 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 2002-06 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2006 зав. НДЛ теорет. та прикладної геофізики, з 2007 доцент. за сумісн.

Читати далі >Орлюк Михайло Іванович

 • Останні зміни:
24.09.1955

Місце народження: с. Сказинці Могилів-Подільського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту (спец. «геофіз. методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин»), 1981 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. З 2004 професор. геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Продайвода Георгій Трохимович

 • Останні зміни:
26.07.1937

Місце народження: с. Митрофанівка Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966-67 інженер, 1967-72 старш. інженер, 1972-78 старш. наук. співроб., 1978 асист., 1978-92 доцент., 1992-2002 зав. геофізики каф., 2002-2007 професор. каф. геофізики, з 2007 професор.-консультант.

Читати далі >Рева Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.07.1947

Місце народження: с. Каврай-1, Полтав. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин». У Київ. ун-ті: 1971-73 інженер, 1973-76 старш. інженер, 1976-86 асист., 1986-90 мол. наук. співроб., 1990-97 наук. співроб., з 1997 доцент.

Читати далі >Сельський Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.10.1883- 18.02.1951

Місце народження: с. Вихилівка Подільської губ., тепер Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1909 фіз.-мат. (див. механіко-математичний) ф-т Київ. ун-ту, 1912 асп-ру ун-ту. 1912-44 працював за межами України. Обирається 1939 дійсн. чл. АН УРСР, створює наук. колектив геофізиків. Очолює 1944, створену на геологічному ф-ті Київ. ун-ту, каф. геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

Читати далі >Серга Анатолій Юрійович

 • Останні зміни:
27.09.1937- 01.01.1994

Місце народження: с. Росава Миронівського р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 Київ. геологорозвідувальний технікум, з відзнакою 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У НДЧ Київ. ун-ту: 1969-70 інженер, 1970-79 старш. інженер, 1979-84 старш. наук. співроб., 1984-89 зав. сектором, 1988-94 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту. Один із засновників наук. напряму геоінформатики у Київ. ун-ті.

Читати далі >Скопіченко Михайло Федорович

 • Останні зміни:
07.11.1921- 11.04.1995

Місце народження: с. Свидовець, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1939 студент Київ. ун-ту. 1939 призивається до лав Червоної Армії. Учасн. Фінської та ВВВ, 1946 демобілізований. Після закінчення Київ. ун-ту 1950 вступив до асп-ри ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. З 1953 працює у Київ. ун-ті: асист., старш. викл., доцент., 1962-76 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.). Водночас 1968-76 декан геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Соллогуб Всеволод Борисович

 • Останні зміни:
20.08.1912- 17.11.1988

Місце народження: с. Кудрино, тепер Меленківського р-ну Володимир. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1935 Дніпропетр. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті 1948-50 старш. викл. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.).

Читати далі >Сухорада Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
23.11.1944

Місце народження: с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геолог-геофізик», 1997 географічний ф-т зі спец. «геоекологія». У Київ. ун-ті: 1967-71 старш. інженер, 1971-76 старш. наук. співроб., 1976-79 зав. відділом петрофізичних досліджень, 1979-84 зав. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1984-2000 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Тищенко Андрій Павлович

 • Останні зміни:
13.04.1983

Місце народження: м. Коростень, Житомирської обл..
Науковий ступінь: кандидат геол. наук.
Остання займана посада: доцент.
Тищенко Андрій Павлович (нар. 1983), кандидат геол. наук, асистент, геофізик. Закінчив у 2006 геологічний факультет Київ. ун-ту. З 2009 працює на каф. геофізики Київ. ун-ту: асист, (2009-2015), з 2015 – доцент. З 2009 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Тімошин Юрій Васильович

 • Останні зміни:
26.09.1925- 20.01.1998

Місце народження: м. Жиздра, тепер Брянської обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою 1952 Львів. політех. ін-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин», 1995 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин ін-ту. У Київ. ун-ті 1981-92: професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1994-95 гол. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Толстой Михайло Іванович

 • Останні зміни:
03.03.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1952 Київ. ун-т, 1955 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.). У Київ ун-ті: 1956-64 нач. НДС, 1964-71 доцент., 1971-75 професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків корисних копалин, 1981-2003 професор., з 2003 провід. наук. співроб.

Читати далі >Трипільський Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
25.08.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1962 геол. ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». З 2001 викладає на геологічному ф-ті Київ. ун-ту, професор. геофізики каф. за сумісн.

Читати далі >Тяпкін Юрій Костянтинович

 • Останні зміни:
04.06.1951

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 Дніпропетр. гірничий ін-т. Працює в Укр. наук.-досл. геологорозвідувальному ін-ті (м. Київ) гол. наук. співроб. У Київ. ун-ті 1995-2004 на посаді професора геофізики каф. за сумісн.

Читати далі >Ушакова Алла Михайлівна

 • Останні зміни:
24.10.1925

Місце народження: с. Весьєгонськ Калінінської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою 1949 Київ. ун-т, 1954 асп. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин ун-ту. Учениця Є.С. Бурксера. Працювала 1946-48 старш. лаборантом геофіз. лаб. в Ін-ті геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1949-58 асист., доцент. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 41
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи