ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Балабушевич Іларіон Аркадійович

25.12.1913 - 05.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

1935 закінчив Київ. гірничо-геол. ін-т (каф. геофіз. методів розвідки геол. ф-ту). В сейсмічній партії Укргеолтресту Нар. комісаріату важкої пром-сті (м. Київ): 1935 пом. нач., 1936-39 нач. сейсмічної партії, 1939-41 старш. інженер, 1941 нач. вироб. відділу, 1941-43 гол. інженер Середньоволзького відділення Держ. Союзного Геофіз. тресту Наркомнафти (м. Бугуруслан Чкаловської обл., Росія), 1943-47 гол. інженер Укр. віділення Держ. Союзного геофіз. тресту (м. Київ). В Ін-ті геол. наук АН УРСР за сумісн.: 1938-41 наук. співроб., 1943-50 старш. наук. співроб. відділу геотектоніки. В Укр. відділенні Держ. союзного геофіз. тресту: 1947-48 гол. інженер, 1948 гол. геолог. У Київ. ун-ті: 1946-48 в.о. зав. геофізичних методів розвідки корисних копалин каф., 1948-50 доцент., 1952-55 зав. відділом геофізики Астрономічної обсерваторії та кер. наук. теми з вивчення гравітаційного та магнітного поля України та його фізико-геол. інтерпретації. Кандидат дис. «Некоторые данные о геологическом строении УССР по материалам геофизических исследований» (1946), докт. дис. «Высшие производные потенциала силы тяжести и возможности использования их в геологической гравиметрии» (1964). З 1956 зав. геофіз. лаб. Ін-ту геол. наук БРСР, одночасно доцент. Київ. геол.-розвідувального технікуму; 1959-61 старш. наук. співроб., кер. відділу Ін-ту геол. корисних копалин АН УРСР. З 1961 в Укр. ін-ті геофізики очолював відділ інтерпретації та узагальнення геофіз. даних. Спеціаліст у галузі теорет. геофізики, зокрема методів глибинних досліджень методом заломлення хвиль. Осн. напрямок наук. діяльності: геол. інтерпретація геофіз. даних в межах таких важливих регіонів УРСР, як Дніпровсько-Донецька западина та Пн. Донбас, з метою оцінки їх перспективності на нафтоносність. Створив обґрунтовану схему Дніпровсько-Донецької западини, виділивши в ній осн. тектонічні елементи. Розробив фіз.-мат. апарат для інтерпретації гравітаційного та магнітного полів. Нагороджений знаком «Відмінник соц. змагання наркомату нафти» (1943), медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-54 рр.» (1945). Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: О применении геофизических методов разведки в юго-западной части Волго-Уральской нефтеносной области // Прикладная геофизика. №1. К., 1945 (в соавт.); Высшие производные потенциала силы тяжести и возможности их использования в геологической гравиметрии. К. 1963; Припятский грабен: опыт палеотектонического анализа современного строения. К., 1965. Л-ра: Богородський О.Ф., Чернега М.Я. Астрономічна обсерваторія Київського ун-ту імені Тараса Шевченка. Історичний нарис /Астрономічна обсерваторія Київського університету 150 років. К., 1995; Отчет о деятельности астрономической обсерватории КГУ за 1953 // Публикации КАО. № 9. 1959; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Енциклопедія Сучасної України. Т.2. К., 2004. Арх.: Арх. КНУ імені Тараса Шевченка. 1951. Спр.2-пвс.

Автор: П.І. Грищук, Л.В. Казанцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи