ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Безродна Ірина Миколаївна

15.07.1964

Місце народження: м. Умань, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчила 1986 Київ. ун-т. З 1986 у Київ. ун-ті: інженер ІІІ (1986-91), ІІ (1991-93) та І (1993-2002) кат. геофізики каф., 2002-2008 провід. інженер; 2008-08 мол. наук. співроб., 2008-10 – науков. співроб., з 2011 - ст. наук. співроб. лаб. Теорет. та прикладної геофізики геологічного ф-ту. З 2011 – заст. декана з наук. Роботи, з 2013 – заст.директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи. Канд. дис. «Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики» (2007). 1997-2008 та з 2010 читає лекції та проводить лаб. заняття для студентів геологічних спеціальностей з курсів: «Основи геофізики», «Пром. геофізика та обробка даних на ЕОМ», «Петрофізика», «Геофіз. досл. свердловин». Фахівець із дослідження складнопобудованих порід-колекторів методами геофіз. досліджень свердловин та петрофізики. Наук. діяльність пов’язана з виконанням планів наук.-досл. тем в рамках програми „Надра” Фонду фундамент. та прикладних досліджень Київ. ун-ту та госпдоговірних робіт, включених в тематичний план наук. досліджень вироб. та наук. п-в України: ДГП „Укргеофізика”, УкрДГРІ, ІФНУНГ, ДП „Науканафтогаз”, НАК «Нафтогаз України». Б. розроблена оригінальна методика «Кількісної оцінки структури пустотного простору та прогнозу продуктивності порід-колекторів за даними ГДС і петрофізики», що впроваджена у вир-во. Відзначена подякою Президії НАН України (2009 р.), подякою профкому Київ. ун-ту (2010 р.), почесною грамотою НАК «Нафтогаз України» (2010 р.), Грамотою Ректора КНУ (2017 р.). Автор понад 100 наук. праць, в тому числі 3 монографії (у співав.). Осн. праці: Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу / ВПЦ Киів.ун-т, 2011 (у співавт.), монограф.; Математическое моделирование упругой анизотропии пород-коллекторов / Lambert Academic Publishing, 2018 (у співавт.), монограф.

Автор: І. М. Безродна, П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи