ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чорна Оксана Арнольдівна

12.02.1965

Місце народження: м. Новосибірськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Закінчила 1988 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії: 1991-99 мол. наук. співроб., 1999-02 наук. співроб., з 2002 старш. наук. співроб., 2003-2008 у відділі мат. моделювання геофіз. полів. У Київ. ун-ті з 2003 на геофізики каф. доцент. за сумісн. Викладає курс «Теорія обробки геофіз. інформації». Кандидат дис. «Дослідження обернених задач теорії логарифмічного потенціалу для тіл, близьких до заданих» (1999). Фахівець високої кваліфікації в галузі теорії обернених задач гравіметрії і обчисл. методів розв’язування цих задач в рамках заг. теорії наближеного розв’язування умовно-коректних задач. Автор 40 наук. праць. Осн. праці: О фундаментальных свойствах операторов прямого соответствия в задачах определения звездных областей, близких к заданным // Геофиз. журн. К., 1998. Т. 20. №3 (в соавт.); О разрешимости обратной задачи логарифмического потенциала для неограниченного тела, близкого к слою постоянной толщины с известной плотностью / Материалы Всероссийской конференции «Геофизика и математика». Пермь. 10-14.12.2001. М., 2001; Про відновлення границі обмеженого зіркового однорідного тіла, близького до круга. Ч.1, 2, 3 // Геоінформатика, К., 2003. №1; 2003. №2; 2005. №1; О процессах доортогонализации некоторых семейств векторов, возникающих при построении характеристических полиномов матриц и используемых при решении систем линейных алгебраических уравнений. Ч.1,2 // Геофиз. журн., К., 2005. Т.27. №3; 2005. Т.27. №5. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи